Interim beleidsmedewerker Rijswijk Wonen

Een interimklus van bijna 2 jaar ter vervanging van een zieke medewerker

foto op projectpagina

Kevin Vijftigschild heeft bijna 2 jaar als interimmer zijn diensten ingezet voor Rijswijk Wonen ter vervanging van een zieke beleidsmedewerker. Bij Rijswijk Wonen wordt gewerkt met het driekamermodel. Kevin heeft een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke kamer en vastgoedkamer door beleid te implementeren en monitoren. Deze bijdrage bestond onder andere uit:

  • Het huurderspanel, waarin aan huurders gevraagd wordt hoe zij tegen beleidsontwikkelingen van Rijswijk Wonen aan kijken.
  • Het opstellen van wijkstrategieën, waarin een gebiedsgerichte aanpak op het gebied van leefbaarheid staat opgenomen.
  • De herijking van de portefeuillestrategie. Kevin verzorgde hiervoor de onderbouwing door levering van actuele cijfers. Later is er een tool aangeschaft waardoor de afstemming tussen de ‘kamers’ eenvoudiger is geworden en data beter ontsloten. Hij heeft mede beslist welke tool benodigd was en hoe deze het beste ingericht kon worden.
  • Analyses van gegevens uit de woonruimteverdeling, onder andere ten behoeve van de evaluatie van lokaal maatwerk.
  • Datavoorbereiding en analyse van de KWH-onderzoeken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kevin Vijftigschild
T: 06 - 25 05 17 77
E:k.vijftigschild@atrive.nl
LinkedIn
Kevin Vijftigschild