Interim-beleidsadviseur Wonen in Heerenveen

Atrivé-adviseur Koen Laarman begeleidt het maken van prestatieafspraken en een woonvisie in Heerenveen

foto op projectpagina

Grote ambitie met oog voor menselijk welzijn

Heerenveen is een gemeente met grote ambitie maar met aandacht voor menselijk welzijn. Dat blijkt onder andere uit de positie van de kern Heerenveen als sportstad, en het energieke pleidooi dat voor de Lelylijn (2e treinlijn naar het noorden) wordt gevoerd. Naast de plaats Heerenveen kent de gemeente een grote diversiteit aan kernen, buurten en woonmilieus. Er is net als in heel Nederland wel een behoorlijke opgave op de woningmarkt voor de komende jaren. 

Een oplossing door inhuur van ervaring

Door het inhuren van een extra beleidsadviseur Wonen, wil Heerenveen een impuls geven aan de verschillende opgaven op de woningmarkt. De vakspecialistische ervaring en achtergrond van Atrivé-adviseur Koen Laarman bood datgene waarnaar men op zoek was. Koen heeft ervaring met het opstellen van regionale woonvisies, lokale woonvisies, prestatieafspraken en (kwalitatieve) evaluatieonderzoeken op het gebied van wonen. Daarnaast is hij pragmatisch, resultaatgericht en weet goed de verbinding te zoeken. Juist bij het maken van een woonvisie en het opstellen van prestatieafspraken is goed communiceren en het creëren van verbinding tussen de belanghouders namelijk essentieel. De opdracht begint met de voorbereiding voor prestatieafspraken voor 2022. 

Een mooie opdracht ook al gaat veel op afstand

Koen kijkt met veel enthousiasme uit naar zijn werk voor de gemeente Heerenveen. In een plezierige kennismaking met wethouder, afdelingshoofd en teamleider zijn de eerste contacten gelegd. In het gesprek is doorgevraagd op wat men belangrijk vond in Heerenveen. Fijn was om herkenning te ervaren qua gedrevenheid, enthousiasme en visie. Parallel met de prestatieafspraken voor 2022 wordt begonnen met uitlijnen van het proces voor de woonvisie; met daarin verschillende stappen, zoveel mogelijk integraal met de wethouder en met de raad.

* Deze opdracht is tot stand gekomen in goede samenwerking met Langhenkel Talenter.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *