Integriteit: oefenen in omgaan met ethische kwesties

Integriteit leer je niet uit een boek, maar door te oefenen.

foto op projectpagina

Omgaan met ethische kwesties is een vaardigheid; dat leer je niet uit een boek, maar door te oefenen.
Het integriteitsspel van Atrivé helpt hierbij.

Steeds meer organisaties werken actief aan integriteit. Op papier is vaak alles op orde; er is integriteitsbeleid, een gedragscode, een klokkenluidersregeling en een vertrouwenspersoon. Voor het waarborgen van integer handelen is meer nodig. Er wordt nog te vaak niet of nauwelijks gesproken over integriteitsdilemma’s, terwijl bekend is dat ‘erover praten’ helpt om integriteitssensitiviteit in de organisatie te vergroten. Voor Van Alckmaer voor Wonen was dit reden om een ‘Lunch & Learn: Integriteit’ te organiseren voor alle medewerkers. Atrivé-adviseurs Janine Boers begeleidde deze sessie die bestond uit een introductie op het thema en het spelen van het integriteitsspel.

Alle deelnemers, van opzichter tot directeur-bestuurder, waren erg enthousiast én verrast dat iedereen zo actief meedeed. Door het spelen van het integriteitsspel werden mensen zich veel meer bewust van dilemma’s die collega’s ervaren in het dagelijkse werk en hoe ze daarin handelen. De sessie smaakt naar meer. Bij Van Alckmaer gaan ze vaker in gesprek door regelmatig casussen te verzamelen en te bespreken. Zij hebben ervaren: hoe vaker je met elkaar het gesprek voert over dilemma’s, hoe normaler dat wordt en hoe meer waarden en normen doorleefd raken. En dat vergoot de kans dat mensen elkaar aanspreken op gedrag dat afwijkt van de norm.

Fantastisch dat Van Alckmaer voor Wonen hier actief mee aan de slag is.

Ook interesse om het Atrivé integriteitsspel te spelen?

Neem dan contact met mij op. Dan bepalen we samen welke adviseur en spelvorm past bij jouw organisatie.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ruben Littooij
T: 06 - 34 48 21 21
E:r.littooij@atrive.nl
LinkedIn
Ruben Littooij