Integratie toegangstaken sociaal teams

Atrivé helpt bij integratie van toeganstaken tussen cliëntondersteuning, maatschappelijke dienstverlening en de sociaal (wijk)teams.

foto op projectpagina

De kwaliteit van een sociaal team is belangrijk. De professionals in deze teams fungeren als eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag. Het team is voor veel gemeenten een motor voor de transformatie.

In Beverwijk en Heemskerk functioneren sinds enkele jaren sociaal (wijk)teams. In Heemskerk is op pilotbasis gestart in 2012; in Beverwijk functioneren vanaf 2014 sociaal (wijk)teams. De uitgangspunten in de  gemeenten zijn in grote lijnen hetzelfde, in de uitvoering is sprake van lokale verschillen. De sociaal (wijk)teams zetten in op in op een preventieve aanpak, vroegtijdige signalering, vraagverheldering en lichte ondersteuning van inwoners. Daarbij opereren de sociaal (wijk)teams vooral op het snijvlak van de nulde en eerste lijn.

Eén van de stappen in de doorontwikkeling van de sociaal teams is een integrale toegang tot cliëntondersteuning (MEE & De Wering), maatschappelijke dienstverlening (Socius-MD) en de sociaal (wijk)teams in Beverwijk en Heemskerk. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben Atrivé gevraagd te ondersteunen bij de realisatie van deze integrale toegang.

Kim Oude Luttikhuis en Juliette Oosterwegel zijn in twee workshops per gemeente met de integratie van toegangstaken tussen de drie organisaties aan de slag gegaan. Een vertegenwoordiging van medewerkers van iedere organisatie is samengebracht in een werkgroep. Met de werkgroepen is gewerkt aan het ideale proces en daarna aan de slag gegaan met werkafspraken en randvoorwaarden; altijd met de inwoner als uitgangspunt. Ook is er uitgebreid stil gestaan bij de kernwaarden van iedere organisatie. Hoe kunnen we tot een proces komen, dat recht doet aan de kernwaarden van ieder van de organisaties en dat rekening houdt met wensen en behoeften van bewoners?

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis