IJsseldal Wonen: boeiend proces naar nieuw koersplan

Interview met directeur-bestuurder Dave van Zalk

foto op projectpagina

Atrivé begeleidt veel corporaties in het maken van een ondernemingsplan. Toch is het elke keer een andere ervaring. Elke corporatie is namelijk uniek, zo ook IJsseldal Wonen. Vanuit de gedachte dat de reis minstens even belangrijk is als de bestemming, startte IJsseldal Wonen haar koersplan vanuit een Vision Quest: ‘Even afstand nemen om met een open geest te kunnen kijken wat écht belangrijk is'. We vroegen directeur-bestuurder Dave van Zalk om dit bijzondere proces toe te lichten.

Vision Quest als startpunt

Atrivé-adviseur Robert van Bendegem werd door IJsseldal Wonen gevraagd om te ondersteunen bij het maken van het koersplan. Daaraan voorafgaand participeerde hij als deelnemer aan de ‘Vision Quest’. Dit deed hij samen met andere belanghouders van IJsseldal Wonen. Het idee van een Vision Quest is om je terug te trekken naar een plek zonder afleiding (vaak de natuur) om na te kunnen denken over belangrijke vraagstukken. En dat is precies wat IJsseldal Wonen deed met een aantal van haar belanghouders.

Dave van Zalk“Deelnemers aan de Vision Quest waren mensen vanuit de gemeente, welzijn & zorg, een architect, huurders, medewerkers en deskundigen op het terrein van wonen (waaronder Robert). Centrale vraag op deze quest/zoektocht was: Vanuit welke waardebril kijk je naar de volkshuisvestelijke opgaven? Welke kwesties zijn daarin belangrijk voor jou, ver weg of juist dichtbij huis?"

Vertaling naar een koersplan

Dave“Het mooie, maar ook spannende van een Vision Quest is, dat het resultaat niet vooraf is bepaald. Uitgangspunt is het vertrouwen in de deelnemersgroep. Er is voldoende kennis en inbreng, maar het eindplaatje is niet vooraf bedacht. Alle deelnemers dragen bij.  Dat versterkt de betrokkenheid, en levert tevens een grote schat aan perspectieven en inzichten op. Het was de kunst om dit alles weer samen te bundelen in een gedragen koersplan, waarin de deelnemers hun bijdrage herkennen. Daarin heeft Robert goed ondersteund. Door zijn abstractie-vermogen en voeling met het divergerend proces van de Vision Quest. Maar ook door zijn goede analyses en structuur werd het een helder koersplan voor IJsseldal Wonen genaamd;  Het Vanplan.”

Een koersplan met draagvlak en balans

Het voorwoord van koersplan van IJsseldal Wonen is ondertekend met  “alle medewerkers van IJsseldal Wonen”.

Dave: “De reis naar een nieuw koersplan maakten we gezamenlijk. Op die manier ontstaat er een gedeeld  gevoel van eigenaarschap. Het Vanplan is  van ons allemaal."

In het koersplan wordt gesproken over de balans tussen het ‘Nu’ en ‘De lange termijn’. Kun je daar iets meer over vertellen?

Dave:“Beslissingen die we nú in de volkshuisvesting nemen, hebben veelal invloed op de lange termijn. Het is belangrijk dat medewerkers zich daar bewust van zijn en dit meenemen in hun afwegingen. Ik heb er vertrouwen in dat de medewerkers van IJsseldal Wonen in hun werk alert blijven op ‘de vraag achter de vraag’ en ‘het effect voor de lange termijn’.”

Tot slot

In het koersplan staat wat IJsseldal Wonen voor ogen heeft op het gebied van ‘huurder, buurt en vastgoed’. Kern hierbij is dat de beschreven koers “waarde voor de bewoner” moet creëren, én maatschappelijke waarde heeft. Beide perspectieven zijn belangrijk.
Er is bewust gekozen om het ondernemingsplan te laten bestaan uit een koersplan én een afzonderlijk organisatieplan. In het organisatieplan worden de organisatie-variabelen binnen IJsseldal Wonen uitgewerkt. Met andere woorden; wat vraagt het koersplan van medewerkers, cultuur, leiderschap, financiën, IT en digitalisering? En wat vraagt het van de samenwerking met belangrijke partners? Ook hierin zal Robert, met plezier, IJsseldal Wonen weer ondersteuning bieden.

Ook toe aan een nieuw ondernemingsplan?

Neem vrijblijvend contact met me op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem