Huurdersvereniging Weidelanden: vergroten betrokkenheid huurders

We ondersteunen Huurdersvereniging Weidelanden bij vergroten betrokkenheid huurders en bijpassende communicatieacties.

foto op projectpagina

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van Cazas Wonen. Dat doet de huurdersvereniging door de huurders te informeren en te betrekken. Weidelanden adviseert Cazas Wonen over onder andere het huurbeleid en het nieuwe ondernemingsplan. Ook maakt Weidelanden in de gemeenten de Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht prestatieafspraken. Atrivé begeleidt Huurdersvereniging Weidelanden om de betrokkenheid van huurders te vergroten en hen door goede communicatie erbij te betrekken. De ondersteuning richt zich op:

 • Het begeleiden van het bestuur bij het uitvoeren van verschillende bijeenkomsten en het verduurzamen van de ‘schil’ van geïnteresseerde huurders:
    *  Begeleiden werkgroepen leefbaarheid, wonen & zorg, duurzaamheid en ondernemingsplan
    *  Begeleiden en organiseren bijeenkomsten klankbordgroep
    *  Bestuurlijke ondersteuning, reflectie en evaluatie.
 • Het opzetten en coördineren van de communicatie en het uitwerken in middelen:
    *  Uitnodigingsbrieven
    *  Uitzoeken wat er onder de achterban leeft
    *  Verslaglegging.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie