Huurdersplatform Hellendoorn: ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning op alle onderwerpen waar een huurdersorganisatie voor staat

foto op projectpagina

Huurdersplatform Hellendoorn is een huurdersorganisatie die de belangen van een deel van de huurders van woningcorporatie Reggewoon behartigt. Atrivé ondersteunt hen bij het uitbrengen en schrijven van adviezen aan Reggewoon en de ontwikkeling van het bestuur zelf. Daarnaast werken we aan een nauwere samenwerking met de andere huurdersorganisatie van Reggewoon: Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter.  Atrivé is voor Huurdersplatform Helendoorn, naast een inhoudelijke, vooral ook een praktische en flexibele adviseur. Het bestuur geeft aan wanneer en waarbij zij ondersteuning nodig hebben.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Tijs de Jong
T: 06 - 28 49 82 33
E:t.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Tijs de Jong