HR-cyclus nieuwe stijl

...... een continu proces.

foto op projectpagina

Organisaties veranderen; structuren en processen worden flexibeler en we denken minder in taken en meer in processen. Dat heeft invloed op de HR-cyclus en de trajecten rondom beoordelen en belonen. Nu is het vaak zo dat de leidinggevende de drijvende kracht is achter, en regie voert over de ontwikkeling van medewerkers (en de bijbehorende beoordeling daarvan). Maar bij organisaties zie je steeds vaker de behoefte om medewerkers zelf de regie te laten nemen in hun loopbaan en hun werk. De traditionele HR-cyclus sluit hier veelal niet goed op aan.

HR-cyclus als continu proces

In plaats van een jaarlijks of halfjaarlijks gespreksmoment tussen leidinggevende en medewerker over doelen, prestaties en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker, is er behoefte aan een continu proces waarbij de regie bij de medewerker ligt. Een beoordeling mag geen verrassing meer zijn. De medewerker is gedurende het jaar met collega’s en de leidinggevende in gesprek om resultaten te bespreken en samen te bepalen hoe doelen bereikt gaan worden. Belangrijk hierbij is dat medewerkers elkaar durven aanspreken met als doel om zowel de persoonlijke als teamontwikkeling te bevorderen.

De weg van A naar B

Veranderen gaat niet van de ene op de andere dag, het moet groeien en mensen kunnen hier ondersteuning goed bij gebruiken. Atrivé begeleidt organisaties in hun veranderingstraject naar een HR-cyclus nieuwe stijl. Samen met jouw organisatie wordt er een passende aanpak geformuleerd met bijbehorende stappen verspreid over de tijd; met als doel medewerkers te leren en te ondersteunen om zelf regie te nemen in hun loopbaan en hun werk, en het management te leren een begeleidende en stimulerende rol hierin te pakken. Een voortdurende en open communicatie is belangrijk.

Om deze gesprekken voor iedereen zo makkelijk en effectief mogelijk te maken is er een stappenplan ontwikkeld. Het vergroten van zelfinzicht, het versterken van de teamdynamiek en elkaar effectief feedback en feedforward geven en ontvangen staan hierin centraal. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van Insights Discovery. Dit model brengt de gedragsvoorkeuren van mensen terug tot een begrijpelijk geheel, om zo gedrag met elkaar bespreekbaar te maken.

Hoe kan ik helpen?

Leg mij je vraagstuk voor

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es