Ontwerp organisatiestructuur Patrimonium Groningen

Advies organisatieontwerp en organisatieontwikkeling binnen het driekamermodel

foto op projectpagina

De Christelijke Woningbouwstichting Patrimonium te Groningen had in december 2017 dringend behoefte aan een plan van aanpak om het driekamermodel als sturingsconcept te implementeren in haar organisatie.

Vormgeven topstructuur

Eerste fase van deze opdracht behelsde het vormgeven van de topstructuur van de organisatie. De werving van een geheel nieuw management is door Atrivé voorbereid in termen van functieprofielen en samenwerkingrelaties tussen de drie kamers van het sturingsconcept (de Vastgoedkamer, de Maatschappelijke kamer en de Vermogenskamer). Vervolgens is het functiegebouw op basis van de nieuwe organisatie geactualiseerd. Hiervoor is ook een sociaal convenant met de vakorganisaties afgesloten. Het veranderingsproces is met behulp van het 7 krachten model in diverse bijeenkomsten toegelicht en vervolgens eigen gemaakt door de medewerkers.

Verdere uitwerking

Tweede fase van de opdracht gaat om het stroomlijnen van de belangrijkste processen binnen Patrimonium onder leiding van het nieuwe management. Hierbij hoort ook het begeleiden van het managementteam in haar nieuwe rol en onderlinge samenwerking. Voor deze teamontwikkeling maakt Atrivé gebruik van Insights Discovery (neem voor verdere informatie hierover contact op met teamcoach Janine Boers).

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer u graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas