Herijking verduurzamingsscenario’s bij Rijnhart Wonen

Atrivé stelt complexscenario's op die ook voldoen aan de Standaard voor de warmtevraag

foto op projectpagina

Als vervolg op de ‘Gemiddeld label B’-doelstelling, staan de corporaties nu voor de opgave om hun woningen verder te verduurzamen om ze toekomstbestendig te maken in de hele energietransitie. Een van de onderdelen hiervan is de nettowarmtevraag van de woningen te laten voldoen aan de Standaard (ligt nu nog ter goedkeuring in de Kamer). Van corporaties wordt daarmee verlangd dat al hun woningen uiterlijk in 2050 voldoen aan deze Standaard voor de warmtevraag. Of eerder: namelijk het moment dat er vanuit de Transitievisie Warmte (TVW) een Wijkuitvoeringsprogramma start om van het aardgas af te gaan.

Het verduurzamen van woningen naar gemiddeld Label B is een andere insteek dan het voldoen aan de Standaard of klaar te zijn voor de toekomstige warmtevoorziening. Voor (onder andere) Rijnhart Wonen stellen we complexscenario’s op waarbij we, net als in de Routekaart ‘Samen naar CO2-neutraal 2050’ van Aedes, de TVW meenemen naast de bestaande onderhouds- en investeringsbegroting en het strategisch voorraadbeleid. Hiermee komen we tot passende duurzaamheidsingrepen voor elk complex, toegespitst op:

  • het voldoen aan de Standaard
  • de aansluiting bij de te verwachten warmtevoorziening en
  • passend binnen het strategisch voorraadbeleid.

We geven dit overzichtelijk weer op een interactief dashboard, gemaakt in Power BI.

Dit leidt tot nieuwe inzichten en keuzes waarbij we, waar mogelijk, voor no-regretmaatregelen gaan omdat nog niet voor alle wijken helder is welke warmtevoorziening er in de toekomst gaat komen.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.