Haalbaarheidsonderzoek naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar mogelijkheden van de gebouwen en de openbare ruimte om aardgasloos te worden.

foto op projectpagina
Hoe kun je een plan maken voor een wijk met verschillende gebouwen, eigenaren en gebruikers? We maken een analyse van de situatie waarbij we niet alleen naar de gebouwen kijken maar ook naar de mogelijkheden om de openbare ruimte te benutten voor duurzame energie-opwekking en opslag. Per gebouw wordt- in samenspraak met eigenaren en bewoners- onderzocht wat de logische stappen naar aardgasvrij zijn en hoe snel deze gezet kunnen worden.
Onze kennis van technische mogelijkheden voor verduurzaming en van processen om met  verschillende stake-holders tot gezamenlijke besluiten te komen zetten we in voor een plan dat flexibel is en rekening houdt met verschillen in tempo, schaalniveau en doelgroepen. Daar waar corporaties woningbezit hebben ondersteunen we met instrumentarium zoals de Routekaart naar CO2 neutraal en de bijbehorende routeplanner. Verenigingen van Eigenaren helpen we bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten.

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn