Geslaagd Participatielab met huurdersorganisaties

In het Participatielab gingen we aan de slag met de nieuwe context waarbinnen huurdersorganisaties opereren. Huurders hebben immers meer invloed gekregen om waarde toe te voegen. Net zo belangrijk als de wet, is het daadwerkelijk gebruik maken van die mogelijkheden. Waar we naar op zoek gingen in het Participatielab was het 'inspirerend' leren met en van elkaar en dat is zeker geslaagd.

foto op projectpagina

Van afvinken naar AANVONKEN

Het Participatielab is bezocht door een groep van 25 betrokken en actieve huurdersvertegenwoordigers. We zijn aan de slag gegaan met spelvormen om de stem van de huurders te laten horen. Vormen die meer draaien om informeel organiseren. Die recht doen aan betrokkenheid en werkelijke participatie: van ‘afvinken’ naar ‘aanvonken’. Het eerste gedeelte van de bijeenkomsten gingen we concreet aan de slag met het fenomeen van het onderhandelen. Hoe doe je dat nu? Hoe zorg je dat je niet tegen over elkaar komt te staan? Juist het naar elkaars belangen luisteren is de sleutel van succesvol onderhandelen. Door te zoeken naar een 'win - win' situatie voor beide partijen kom je gezamenlijk verder en bouw je aan een duurzame relatie. 

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst ging over creatieve vormen van participatie. In een presentatie werden verschillende voorbeelden uit het land besproken, waaronder de bewonersadviesgroepen van Participatieraad Nijestee en het klantenplatform van Trudo. Huurdersvereniging Reeuwijk gaf een mooie presentatie over de wijze waarop zij huurders betrekken bij de huurdersvereniging via werkgroepen. Juist doordat zij pas een half jaar bezig waren gaven ze veel nieuwe energie en inspiratie aan huurdersorganisaties die al langer bezig ware. Reactie van de Huurdersvereniging Reeuwijk:

Wij ontvingen veel enthousiaste reacties over de werkgroepen en we verwachten dan ook dat er op termijn meer huurdersverenigingen zullen zijn die met werkgroepen gaan werken! 

Na de presentaties gingen deelnemers in gesprek met elkaar waar ze zelf het komende jaar mee aan de slag zouden willen gaan. Wat geeft energie om op een andere manier de achterban te bereiken en te mobiliseren? Er was veel interesse voor digitale raadpleging van de achterban, werkconferenties en het opzetten van werkgroepen rond thema's.

Een mooie reactie van een deelnemer:

Met heel veel genoegen en waardering kijk ik terug op de bijeenkomst gisteren bij jullie. Waardering: voor de organisatie ervan, voor het uitstekende programma, voor de werkvormen, voor de bejegening van de deelnemers, voor de uitstekende verzorging van de werkcondities. Ik heb het zeker als een opkikker ervaren, als inspiratie voor het werk om huurdersparticipatie verder te versterken.

 

 Zeker een vervolg waard het participatielab. Dank aan alle deelnemers!

Hieronder kunt u de presentaties bekijken. 

De kunst van het onderhandelen

Creatieve vormen van participatie