Gemeente Heemskerk: toegang sociaal domein in dilemma's

Huidige toegang tot het sociaal domein moet van versnipperd, naar integraal: één plek voor passende ondersteuning.

foto op projectpagina

Huidige toegang is versnipperd

Atrivé-adviseur Kim Oude Luttikhuis is sinds maart projectleider "Toegang Sociaal Domein" bij de gemeente Heemskerk. De (gemeentelijke) toegang vindt in Heemskerk op dit moment nog versnipperd plaats. Inwoners kunnen diverse vragen hebben over over gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld over:
- jeugdhulp
- een hulpmiddel
- een aanpassing aan de woning
- voorzieningen voor minima of
- hulp bij schulden.
Ze melden zich met die vragen bij verschillende loketten van de gemeente Heemskerk of bij ketenpartners zoals maatschappelijk werk. De gemeente Heemskerk wil dat de integrale toegang zo georganiseerd is, dat een inwoner zich in principe maar op één plek hoeft te melden voor passende ondersteuning. Voor dit project "Toegang Sociaal Domein" is Atrivé-adviseur Kim Oude Luttikhuis als projectleider ingeschakeld.

Huidige situatie in kaart gebracht, dilemma's verkennen en dan kiezen

Het ontwerpen van integrale toegang, begint bij het in beeld brengen van de huidige situatie. Hoe gaat het nu? Om hoeveel mensen gaat het? Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Wat is de beleving van inwoners van Heemskerk? Vervolgens zijn, met medewerkers van de verschillende disciplines, een aantal dilemma’s verkend rondom het ontwerp van integrale toegang.
De dilemma's:

 • Specialist versus generalist:
  Niet alle medewerkers kunnen alles weten over de wettelijke kaders van de verschillende voorzieningen.
 • Eenvoudig en snel versus grondig en integraal:
  ‘Wat eenvoudig kan eenvoudig houden’ is een veelgehoorde opmerking. Als alle vragen integraal bekeken worden, gaan we voorbij aan de behoefte van gemak. Aan de andere kant missen we wellicht ook belangrijke informatie.
 • Eén centraal loket versus een plek in elke wijk:
  Willen we een toegangsmedewerker verbinden aan elk wijkteam of kiezen we voor één centraal loket voor de toegang tot gemeentelijke voorzieningen?
 • Digitaal versus persoonlijk:
  Inwoners hebben veel behoefte aan persoonlijk contact, hun verhaal doen, iemand die luistert. Aan de andere kant is het eenvoudig kunnen aanvragen van voorzieningen via de website ook steeds meer gemeengoed. Missen we dan geen integraliteit?
 • Doelmatigheid versus rechtmatigheid:
  We zien een beweging van rechtmatigheid naar doelmatigheid: waar je eerst vooral de regels uit de boeken goed uit je hoofd moest kennen, moet je steeds meer in elke situatie met je collega’s over de verschillende domeinen heen een besluit nemen. De verschillen in bevoegdheden, werkwijze en cultuur tussen medewerkers van de verschillende teams maken dit een uitdaging.

Door met deze dilemma’s te ‘spelen’ ontstaan een aantal scenario’s voor integrale toegang. Het zijn als het ware schuiven, op basis waarvan het ontwerp de komende tijd met elkaar gemaakt wordt.

Meer weten over onze werkwijze?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis