Gedragen duurzaamheidsbeleid bij Pré Wonen

Atrivé ondersteunde Pré Wonen bij opnieuw formuleren van visie en beleid ten aanzien van duurzaamheid.

foto op projectpagina

Uitgangspunt: een gedragen duurzaamheidsbeleid

Atrivé heeft Pré Wonen ondersteund bij het formuleren van de hernieuwde visie op duurzaamheid. Vervolgens is de hernieuwde visie doorvertaald in het duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk uitgangspunt van Pré Wonen was, dat het beleid gedragen zou worden door de organisatie én de huurders. En dat is op zich geen gemakkelijke opgave. Er spelen immers meerdere belangen en issues. Gedeelde belangen van de gehele groep huurders en Pré Wonen, maar ook eigen belangen (waarbij diverse groepen prioriteit willen geven aan verschillende zaken). Ook is het zo dat de financiële ruimte beperkt is en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden: "Hoe het geld te verdelen over huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheidsbeleid?"

Group Decision Room voor efficiënt overleg

Om draagvlak te bereiken heeft Atrivé onder andere een digitale ‘Group Decision Room’ (GDR) georganiseerd, waaraan zowel medewerkers als een afvaardiging van de huurdersvertegenwoordiging hebben deelgenomen. Deze interactieve werkvorm zorgt ervoor dat alle deelnemers gehoord worden. Deelnemers kunnen gelijktijdig, digitaal reageren. Ook mensen die moeite hebben in een grote groep te spreken, of mensen die eerst even over hun antwoord willen nadenken krijgen hierdoor de ruimte. Reageren kan anoniem waardoor deelnemers ongeremd kunnen reageren. De focus blijft bovendien goed op de inhoud. Door dit alles is de Group Decision Room een efficiënte manier om samen te overleggen en tot (groeps)conclusies te komen. De deelnemende leden van de Voorkamer, een denktank van actief betrokken bewoners, gaven na afloop van de sessie aan dat het prettig is om op deze manier mee te denken over een duurzame toekomst voor de eigen woning.

Heldere uitgangspunten meegenomen in het beleid

Door de automatische verslaglegging van een GDR blijven de bijdragen van de deelnemers ook voor nalezen beschikbaar. Één van de quotes van een deelnemer: "Neem de bewoners mee in de opgave van verduurzamen: voor, tijdens en na de ingreep.” De belangrijkste uitgangpunten die de huurders meegaven ten aanzien van het verduurzamen zijn: ‘beperking woonlasten’, ‘wooncomfort’ en 'gebruiksvriendelijkheid'. Deze uitgangspunten zijn meegenomen bij het formuleren van het beleid. Pré Wonen kan vooruit met een gedragen duurzaamheidsbeleid.
Het beleidsstuk is vervolgens samengevat waarbij per afdeling de relevante onderdelen zijn benoemd. Zo is in één A-4tje voor elke afdeling duidelijk welke werkzaamheden de verduurzaming voor die afdeling met zich mee brengt.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.