Gebiedsarrangementen langer en weer zelfstandig thuis wonen

Samen met bewoners en professionals zijn in vier gemeenten in regio IJmond en Zuid-Kennemerland wijkplannen ‘Langer thuis’ opgesteld.

foto op projectpagina

In het kader van de regionale pilot ‘gebiedsarrangementen wonen en zorg’ in deze regio zijn drie wijk-/buurtplannen opgesteld in vier gemeenten (Velsen, Beverwijk/Heemskerk en Zandvoort).  In elke wijk is in hoofdlijnen hetzelfde proces doorlopen om de ervaringen goed te kunnen vergelijken. Uiteraard wel met oog voor de couleur locale, waardoor communicatiemiddelen of de opzet van bijeenkomsten van elkaar verschillen.

Per wijk is de veranderopgave opgehaald door actieve inbreng van wijkbewoners en in de wijk werkzame professionals. Welke knelpunten en opgaven vragen om oplossingen? Wat zijn dan passende acties? En op welke wijze committeren de gemeente en haar partners zich aan de uitvoering?

De wijkplannen zijn alle drie integraal van opzet met thema’s als geschikte woningen, openbare ruimte, ontmoeten & activiteiten, communicatie, sociale veiligheid en zorg & diensten. Dit brede palet aan opgaven vraagt om betrokkenheid en afstemming van meerdere domeinen/afdelingen binnen de gemeenten, vele organisaties en bewoners.

De wijkplannen zijn gereed en de uitvoering is van start of gaat binnenkort beginnen. Voor een toekomst thuis in de eigen wijk!

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers