Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen

Eind juni 2018 hebben bestuur en raad van commissarissen van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend.

foto op projectpagina

Na goedkeuring van de minister zullen beide organisaties vanaf 1 januari 2019 samen verder gaan. Door te fuseren zijn beide corporaties in staat om als toekomstbestendige organisatie de volkshuisvestelijke opgaven op te pakken in de gemeenten Vaals, de gemeente Gulpen-Wittem en de regio Heuvelland als zodanig. Atrivé heeft dit traject  mogen begeleiden. Daarin gaven we samen met de raden van commissarissen, de bestuurders, de ondernemingsraad en de medewerkers vorm aan de fusie tussen Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen. Het traject is zorgvuldig opgebouwd.

In het onderzoek hebben we ook een financieel verdiepend onderzoek uitgevoerd (door Atrivé adviseur Hanjo Lagas) naar de positie van beide woningstichtingen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Dit onderzoek diende mede als voorbereiding op de WSW-aanvraag.

Het gezamenlijke nieuwsbericht van beide corporaties over de voortgang van de fusie kunt u HIER lezen.

Wilt u meer weten over het werk van Atrivé ten aanzien van samenwerking/fusie? Dat kunt u HIER lezen, of u kunt contact opnemen met Robert van Bendegem of  Hanjo Lagas.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem