Fusie St. Joseph en De Kleine Meierij

Atrivé begeleid het fusieproces tussen St. Joseph en Kleine Meierij

foto op projectpagina

Atrivé begeleidt Woonstichting St. Joseph (Boxtel) en Woningstichting Kleine Meierij (Rosmalen) in het proces om te komen tot fusie per 1 juli 2019. Een van de uitgangspunten in het proces is openheid en transparantie. Zowel binnen als buiten de organisatie. Dit betekent dat zowel medewerkers, Raad van Commissarissen, huurdersorganisaties en gemeenten vroegtijdig in het proces zijn betrokken en gedurende het traject betrokken blijven. Ook dragen medewerkers actief bij aan de inhoudelijke uitwerking van de fusie op diverse onderdelen.

St. Joseph en Kleine Meierij werken in de dorpen rondom ‘s-Hertogenbosch en hebben een aansluitend werkgebied. De meerwaarde van de fusie zit vooral in een sterke organisatie die door krachtenbundeling meer aan risicospreiding kan doen. Waarbij behoud van het dorpse karakter van beide huidige organisaties voorop staat.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met mij op