Fiscale splitsing onderhoud en woningverbetering

Om inzichtelijk te maken wat de omvang is van de onderhoudskosten en van de te activeren component

foto op projectpagina

Ten behoeve van de fiscale jaarrekening over het boekjaar 2018 heeft Atrivé inzichtelijk gemaakt welke van de door Eemland Wonen opgedragen mutatiewerkzaamheden als onderhoud geclassificeerd dienen te worden, en welke als verbetering. De reden voor deze splitsing is de verschillende fiscale behandeling van beide categorieën. Het splitsen van werkzaamheden in onderhoud en verbetering is uitgevoerd aan de hand van de ‘Fiscale praktijkhandleiding onderhoud en verbetering woningcorporaties’, tevens bekend als de BDO-lijst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat classificaties volgens deze lijst in zijn algemeenheid gevolgd kunnen worden.

Werkwijze

Eemland Wonen heeft daartoe aan Atrivé haar werkopdrachten van het afgelopen jaar ter beschikking gesteld. Om de splitsing tussen onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden te kunnen maken voor de betreffende werkopdrachten, is dezelfde werkwijze gehanteerd als voor eerdere boekjaren is gebruikt. Er is op opdrachtniveau onderscheid gemaakt in de betreffende classificatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de door Eemland Wonen tevens ter beschikking gestelde moederbestekken, onderliggende werkomschrijvingen en facturen.

Met behulp van het moederbestek en de bijbehorende prijslijst is afgeleid welk bedrag de onderhouds-, respectievelijk verbeterwerkzaamheden vertegenwoordigden. Hiermee is inzichtelijk wat de omvang is van de onderhoudskosten en van de te activeren component.

De werkzaamheden van Atrivé zijn afgesloten met een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

Ook graag inzicht voor de fiscale opgave?

Neem contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille