Energie-advies en procesbegeleiding voor VvE's

Hoe pak je het proces aan om samen met je buren je appartementsgebouw te verduurzamen?

foto op projectpagina

Het verduurzamen van appartementengebouwen gebeurt nog maar mondjesmaat, terwijl veel woningeigenaren wel wensen hebben om meer te isoleren of duurzame energie op te wekken. Maar hoe doe je dat in een verenigings vorm en samen met je buren? We bieden inzicht in de technische en financiele mogelijkheden die een gebouw biedt in relatie tot de wensen van de bewoners. Daarbij begeleiden we de VvE in de noodzakelijke stappen om tot  besluitvorming en investeringen te komen: informeren van de eigenaren, verkennen van woonwensen, voorbereiden van de besluitvorming in een ledenvergadering en begeleiden van offerte-uitvraag en uitvoering. We kijken naar de financiële aspecten: hoe hoog is de investering, wat zijn de besparingen op het energieverbruik, wat zijn de onderhoudslasten in de toekomst en hoe ziet het plaatje er dan uit voor de individuele bewoners?

Naast maatregelen op de korte termijn geven we ook inzicht in de stappen die nodig zijn om te komen tot een energie-neutraal en/of aardgasvrij gebouw in de toekomst.

VVE Tunnelzicht in Rotterdam – in opdracht van VVE010

VVE Zwedenburg2 in Den Haag- in opdracht van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam

Diverse VvE’s op afroep voor onderdelen zoals zonne-energie, vervangen rookgasafvoeren of aardgasvrij verwarmen.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan mij voor. Ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus