Eerste hulp bij aanbesteding

Atrivé ondersteunt bij uitbesteding van een verduurzamingsproject.

foto op projectpagina

Vanuit behoefte aan ondersteuning en vanwege onze ruime ervaring op het gebied van aanbestedingen, schakelde WoonGoed 2-Duizend Atrivé in, om de aanbesteding van het duurzaamheids- en verbeterproject 2019 te begeleiden en hierbij op te treden als aanbestedingscoördinator. Dankzij een goede afstemming en samenwerking is de aanbestedingsprocedure succesvol verlopen.

Case

WoonGoed 2-Duizend (W2D) uit Reuver heeft zichzelf ten doel gesteld in de komende 10 jaar jaarlijks 250 à 300 woningen bouwkundig en energetisch te verbeteren. Vanwege deze grote opgave in een relatief korte tijdspanne, de gewenste borging van kwaliteit, continuïteit en procesoptimalisatie èn vanuit de visie van een regiecorporatie, is besloten de jaarlijkse verduurzamingsprojecten in bouwteamverband voor te bereiden en te realiseren. In dit kader was W2D op zoek naar een tweetal partners, waarmee na een eerste pilotjaar bij een goed functioneren een meerjarige samenwerking zal worden aangegaan voor de realisatie van het restant van de opgave.

EMVI

Omdat W2D een groot belang hecht aan de bewonerstevredenheid, het vertrouwen in een goed lopende procesgang (voorbereiding en realisatie) en de ontzorging van W2D in het hele proces, is het gunningscriterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gekozen. De inschrijvingen worden door een selectiecommissie beoordeeld op:

  • de voorbereidingskosten per woning
  • percentages voor AK, W & R en de premie van de CAR-verzekering
  • het plan van aanpak en
  • de algehele presentatie.

Essentie

Bij de opzet van een langdurig samenwerkingsverband, is de aanbesteding een belangrijke eerste stap. De procedure vraagt om een transparante en duidelijke communicatie op alle fronten en voor elke gegadigde een gelijke, respectvolle behandeling. Gevraagde inspanningen dienen altijd relevant en proportioneel te zijn. Uiteindelijk werken mensen met mensen en gaat het om het juiste gevoel bij beide partijen. Een presentatie biedt gegadigden, maar ook de opdrachtgever, de gelegenheid zich ook op persoonlijk vlak te laten zien. Feedback aan niet-geselecteerden wordt altijd gewaardeerd en is voor eenieder leerzaam.

Atrivé trad in dezen op als een kritische, proactieve en participerende adviseur en heeft de aanbesteding voor W2D naar tevredenheid georganiseerd en begeleid. Maar ook in de evaluatiegesprekken met kandidaten is de waardering uitgesproken voor de correcte en transparante wijze, waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Inmiddels is W2D gestart met het pilotjaar, op weg naar een vruchtbare langdurige samenwerking.

Benieuwd wat Atrivé voor jouw uitbestedingen kan betekenen?

Neem dan contact met ons op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
x Enno van Leersum
T: 06 - 45 90 79 75
E:e.van.leersum@atrive.nl
LinkedIn
x Enno van Leersum