Duurzaamheidsstrategie en beleid WoonInvest

Wooninvest zet samen met gemeente en huurders stappen in verduurzaming van woningvoorraad en organisatie.

foto op projectpagina

WoonInvest is een corporatie die zich inspant om samen met gemeente en huurders stappen te zetten in de verduurzaming van haar woningvoorraad, maar ook de verduurzaming van haar eigen organisatie. WoonInvest heeft Atrivé gevraagd haar mee te nemen in een gedragen duurzaamheidsbeleid waar korte en middellange termijn in geborgd zijn.

Atrivé heeft door middel van een GDR-sessie opgehaald wat de visie en ambities van medewerkers en huurdersorganisatie zijn. Met deze uitkomsten, input van stakeholders en het ondernemingsplan is een visieparagraaf opgesteld welke wij meenemen in het creëren van een duurzaamheidsbeleid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn