Duurzaamheid werkend maken bij ProWonen

Een interview met Bart Ruiterkamp (ProWonen) en Thijs Kurstjens (Atrivé) over hun dynamisch en leerzaam traject

foto op projectpagina

Mede naar aanleiding van een nieuw ondernemingsplan was ProWonen toe aan een nieuw duurzaamheidsbeleid. In de jaren sinds het opstellen van het vorige duurzaamheidsbeleid is er veel  veranderd. De drie gemeenten waarin ProWonen actief is, zijn bezig met het opstellen van transitievisies warmte, er is de afspraak met Aedes om in 2050 CO2-neutraal te zijn, de energielabels hebben een nieuwe berekenmethodiek gekregen, er is sprake van een Standaard en Streefwaarden en circulariteit en klimaatadaptatie worden steeds belangrijkere opgaven bij woningcorporaties. Door dit veranderend speelveld wilde ProWonen graag haar duurzaamheidsbeleid opnieuw opstellen. 

Een dynamisch en leerzaam traject

Bart Ruiterkamp van ProWonen ging samen met Marissa van Groenestijn en Thijs Kurstjens van Atrivé aan de slag. Bart is bij ProWonen programmamanager en heeft zowel ervaring met de strategische kant van het werk, als met de uitvoeringskant. In een interview vertellen Bart en Thijs hoe zij samen een dynamisch en leerzaam traject hebben doorgemaakt bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid voor ProWonen.

Wat was de uitgangspositie van ProWonen?

Thijs: "De ambitie van ProWonen bleek direct al groot. Er werd in de hele organisatie grote urgentie gevoeld om het duurzaamheidsbeleid te actualiseren en er een goed bruikbaar document van te maken."

Bart: "Dat klopt. Binnen het MT is de stelling: 'We willen 100% groener'. We willen first follower zijn, in een stevige positie achter kopgroep en we willen ook met innovatie aan de gang. Misschien dat we op sommige punten zelfs in die kopgroep zitten. We hebben qua verduurzaming al flinke slagen gemaakt, met name in de schil. Nu gaan we ook de eerste projecten starten aan de installatiekant."

Thijs: "We zijn in dit project gestart is met een breed onderzoek en analyse van de interne en externe situatie (met onder andere een GDR-sessie). De duurzaamheidsvisie is vervolgens omgezet naar proceskaarten. Bijzonder was dat in de werkgroep 'Beleidsuitwerking' naast het MT, mensen van de afdelingen Nieuwbouw, Vastgoed en Onderhoud en ook een vertegenwoordiging van de huurders zitting hadden. Mooi is dat we tijdens de sessies reacties kregen in de zin van: 'Nu is het me voor het eerst zó uitgelegd dat ik het snap'. "

Hoe zou je het hele project in twee woorden omschrijven?

Bart: "Als kernwoord voor dit project komt bij mij als eerste boven: 'samen'; samen met de hele organisatie en óók met de huurders. Én samen met Atrivé; het plan van aanpak van Atrivé was een goede leidraad en er was bovendien ruimte om het passend te maken voor onze specifieke situatie. Als tweede kernwoord komt boven 'leuk', want het gehele project is in een ontspannen sfeer tot stand gekomen."

Thijs: "De samenwerking met Bart Ruiterkamp van ProWonen verliep heel prettig en ik kijk met veel voldoening op dit project terug. Kernwoorden hierbij zijn voor mij: 'meebewegen' en 'doorzetten'. Met 'meebewegen' bedoel ik dat er niet star op de eigen lijn werd gevaren, maar dat er erkenning was voor de goede inbreng van anderen. En 'doorzetten' omdat je ook hier, zoals in de meeste projecten, natuurlijk hobbels op je pad tegenkomt, maar daar ook samen overheen komt. Bij de start hadden we te maken met een coronalockdown. Ook bleek dat er enige reparatie moest worden verricht aan de bestaande energielabels. Verder moet je aan elkaar wennen en elkaars vertrouwen winnen, anders kun je geen draagvlak en commitment organiseren."

Is het beleid nu concreet genoeg?

Bart: "We wisten al wat we wilden, maar nu is de richting en de koers helder geformuleerd. We kunnen nu verder met het implementatieplan; de proceskaarten die zijn gemaakt zullen daarbij zeker helpen. Wat ook belangrijk is, is dat er is uitgegaan van 'waar de organisatie behoefte aan heeft'. Er is van te voren bij collega's opgehaald wat zij nodig hebben om (duurzaamheids)beslissingen te kunnen maken. De kaders zijn nu helder. Wel blijkt dat de boodschap het beste landt als je de presentatie fysiek doet in plaats van online. 
Na behandeling in het MT, was de reactie 'Compact en goed leesbaar!'; ook de RvC heeft het zo ervaren." 

Kortom: een samenwerking die heeft geleid tot een goed en werkbaar eindresultaat. Op 10-10-2022 (de dag van de duurzaamheid) is het nieuwe duurzaamheidsbeleid aan het personeel van ProWonen gepresenteerd.

Weten hoe Atrivé jou kan helpen met opstellen van duurzaamheidsbeleid?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Kurstjens
T: 06 29 62 24 08
E:t.kurstjens@atrive.nl
LinkedIn