Doorlichting organisatie

De kwetsbaarheid van een kleine corporatie stelt specifieke eisen om toekomstbestendig te blijven.

foto op projectpagina

De Stichting Eelder Woningbouw telt 950 vhe en 5,8 fte. Deze relatief kleine corporatie is doorgelicht aan de hand van de externe opgaven voor de komende jaren. Daarbij is speciaal gelet op de inherente kwetsbaarheid van een kleine organisatie. Op basis van een analyse van de externe opgaven en de werkprocessen is een nieuw formatieplan opgesteld en zijn functies (deels) anders ingevuld.

In de gemaakte afwegingen zijn de volgende zaken meegenomen:

  • de externe opgaven,
  • de ICT-ondersteuning,
  • de mate van uitbesteden,
  • competenties van medewerkers (en de mogelijkheid om elkaar te kunnen vervangen),
  • het informeel (blijven) werken en presteren en
  • de invulling van de beleidsfunctie.

Meer weten over doorlichten van de organisatie?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas