Digitale trainingen prestatieafspraken

Verdieping en professionalisering betekent: gerichter en beter invloed uitoefenen.

foto op projectpagina

Dat bestuursleden van huurderorganisaties vaak enthousiaste en betrokken mensen zijn was bekend. Dat soort mensen laat zich, als ze zich in iets willen verdiepen, niet tegenhouden door praktische hobbels veroorzaakt door de corona-maatregelen. En als een fysieke training, om bij te scholen voor een gedegen huurders-vertegenwoordiging, niet mogelijk is, schakelen ze gewoon over op online trainingen. Zoals de digitale training over prestatieafspraken die door Atrivé gegeven werd en op aanvraag nog steeds gegeven wordt. Immers als je je als huurdersorganisatie verdiept en professionaliseert, kun je gerichter en beter invloed uitoefenen.

Effectieve vertegenwoordiging vraagt kennis

Prestatieafspraken vormen een vrijwillige, maar niet vrijblijvende overeenkomst tussen drie partijen: de huurdersorganisatie, de gemeente en de corporatie. Een belangrijke achterliggende gedachte bij het maken van prestatieafspraken is dat samenwerking nodig is om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken. Er komt van alles kijken bij het maken van de prestatieafspraken. Wanneer, voor hoe lang, wie brengt wat in, hoe houdt het proces verband met de werkzaamheden van de gemeente en de woningcorporatie? Wat wordt er verwacht van de huurdersorganisatie? Als je geen professional bent, is er dus genoeg waar je verstand van moet krijgen. Een korte, efficiënte training is dan de uitkomst.

Leerdoelen van de training prestatieafspraken van Atrivé

Tegenwoordig zijn huurdersorganisaties een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en woningcorporatie als het gaat om het maken van prestatieafspraken. In de training richt Atrivé zich op de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in de ontstaansgeschiedenis van prestatieafspraken.
  • Inzicht krijgen in de landelijke ontwikkeling van het prestatieafspraken-proces.
  • Leren afwegen hoe de prestatieafspraken-cyclus lokaal naar wens vorm te geven.
  • Inzicht krijgen in manieren hoe je maximaal invloed uit kunt oefenen (en concrete interventies kunt doen als het proces niet naar wens loopt).
  • Kunnen afwegen hoe je in jouw lokale prestatieafspraken focus aanbrengt.

Behoefte aan praktische tips

Bij de evaluatie van de Woningwet is gebleken dat goede prestatieafspraken meerwaarde hebben. Duidelijk is dat verschil wordt gemaakt door de kwaliteit van het proces. En dat is zeker het geval als de invloed van de huurder meegewogen wordt in de afspraken. Daarom gaan we tijdens de cursus in op ervaringen van de cursisten in hun eigen huurdersorganisatie. Ervaringen worden uitgewisseld en de cursusleiders van Atrivé voegen er de nodige concrete tips aan toe. Bij de laatst gehouden training onstond zo het volgende tip-lijstje:

  • Gebruik ‘jouw gereedschap’ om te zorgen dat de afspraken voldoende aansluiten op de praktische wereld van de huurder.
  • Maak een koppeling tussen de meerjarenafspraak en de jaarafspraak.
  • Zorg dat je elkaar door het jaar heen blijft zien en dat de focus ligt op de uitvoering van gemaakte afspraken.
  • Zorg dat partijen samen dezelfde norm hanteren omtrent de beoordeling of afspraken wel of niet goed zijn nagekomen.
  • Doe de interventies die je nodig vindt als het proces niet naar wens loopt, op het passende moment.

Commentaar van enkele deelnemers na afloop van de training:

“Ik ga Atrivé zeker aanbevelen bij onze gemeente als extern adviseur en begeleider bij het maken van de prestatieafspraken.”

"Het was een goed opgezet verhaal. .....Ik vond het erg leerzaam omdat we ook zaken met elkaar konden uitwisselen omtrent de verschillen tussen meerdere verhuurders /gemeentes."

Meer weten over een training prestatieafspraken?

Neem dan vrijblijvend contact op met één van onderstaande adviseurs.