Dialoog over duurzaamheidsbeleid bij Idealis

Door een goede stakeholderdialoog wordt meer bereikt met het duurzaamheidsbeleid.

foto op projectpagina

Duurzaam vastgoed én het stimuleren van duurzaamheidsbewustzijn

Atrivé is door Studentenhuisvester Idealis gevraagd voor het organiseren van een duurzaamheidsdialoog. Idealis wil zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Daarom investeren ze in duurzaam vastgoed en maken ze bewoners, aannemers én collega’s steeds energiebewuster. Hiervoor wordt in 2020 overkoepelend beleid ontwikkeld. Door middel van dialoog met alle stakeholders worden de bouwstenen voor dit beleid  opgehaald. Ook wordt het dialoogproces aangegrepen om nieuwe innovatieve partnerschappen en contacten aan te gaan met bijvoorbeeld de gemeente, de provincie en de Wageningen University & Research (WUR).  

Dialoog bevordert begrip en samenwerking

Uit ervaring weten wij dat een notitie ‘werkt’ wanneer deze gedragen en begrepen wordt door alle stakeholders. Daarom stelden wij een traject voor waarbij energiezuinig gedrag van bewoners, collega’s en samenwerkingspartners (bijvoorbeeld aannemers) wordt bevorderd door hierover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens dit proces worden vervolgens effectieve bouwstenen voor het duurzaamheidsbeleid verzameld. Idealis gaf ons op basis van het dialoogontwerp de opdracht tot uitvoering. 

Maximaal resultaat door samenwerking met stakeholders

Idealis is een corporatie die in 2019 een B scoorde in de Aedes-benchmark op het gebied van duurzaamheid. Dit was gebaseerd op een Energie-Index met een gemiddelde score van 1,52 ten opzichte van 1,55 in 2018. De Aedes-benchmark richt zich wat betreft de score voor duurzaamheid volledig op het verhuurde vastgoed. Idealis heeft aangegeven dat zij juist breder wil kijken dan naar energiebeleid van het vastgoed alleen. Hiernaast wil Idealis het duurzaamheidsbeleid niet alleen in relatie tot de huidige interne organisatie opstellen. Zij wil ook kijken naar stakeholders (zoals de aannemers), bewoners en externe stakeholders zoals de WUR en overheden. Sanne: "Als je niet met elkaar in gesprek bent geweest over wat je wilt met duurzaamheid en over wie wat kan bijdragen aan verduurzaming, haal je niet het maximale resultaat." Het ophalen van de bouwstenen voor het duurzaamheidsbeleid doen wij bij vier doelgroepen, te weten:

  1. de medewerkers van idealis
  2. de bewoners van Idealis
  3. de samenwerkingspartners van Idealis, waaronder de aannemers
  4. de WUR, de provincie, de gemeente en andere potentiële innovatiepartners.

Passende aanpak per doelgroep

Voor elke doelgroep is een passende aanpak ontwikkeld om hen te betrekken bij dit proces. Zo wordt er bijvoorbeeld met studenten gesproken over hoe zij denken dat het wonen energiebewuster kan. Zo ook over de kansen die zij zien voor Idealis, studenten en de WUR om elkaar te versterken als partners in innovatie. De medewerkers worden vanaf het begin betrokken bij het proces. Eerst door met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen met- en inzichten op het gebied van verduurzaming. Aan het eind van het traject evalueren we de rijke oogst vanuit de andere doelgroepen met hen. Wij willen ze hiermee inspireren en werken aan draagvlak voor de verduurzamingsmaatregelen. In een volgend projectverslag zal ik ingaan op de ervaringen die wij hebben opgedaan en de behaalde resultaten.

Heeft dit artikel je geïnspireerd om een actueel thema op te pakken vanuit de dialoog, met als nevendoel het aanboren van creativiteit van bewoners en nieuwe partnerschappen, neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs. Voor vragen over duurzaamheidsstrategie en -beleid in het algemeen is er veel informatie te vinden op onze websitepagina.

Meer weten?

Neem contact met mij op; ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Teis Bekken
T: 06 - 48 74 08 39
E:t.bekken@atrive.nl
LinkedIn
Teis Bekken