De Fryske Marren: haalbaarheidsonderzoek gasloze woningen

Een onderzoek samen met stakeholders en bewoners

foto op projectpagina

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Atrivé en Tauw. De gemeente de Frykse Marren heeft ons gevraagd een onderzoek te doen door een pilotproject te starten. In deze pilot werken we samen met twee corporaties, een netbeheerder, onderzoekers, het waterschap en de bewoners(vertegenwoordigers). De pilot sluit aan bij bestaande duurzaamheidsinitiatieven van de woningcorporaties. Daarnaast gaan we samen met bewoners en eigenaren van publieke gebouwen (bijvoorbeeld kerken) en bedrijven op zoek naar een geschikte kern waar we een ‘gasloze’ plek kunnen creëren.

Meer weten?

Neem dan contact op met onderstaande adviseur