De AchterhoekseWoonCoöperatie (AWC)

Een coöperatie van dorpsverenigingen en huurders die voor 15 jaar recht van opstal krijgen van 10 woningen in Aalten.

foto op projectpagina

In opdracht van Platform 31 begeleidt Mieke Hanemaaijer een tweetal initiatieven op het platteland.

Mieke Hanemaaijer: "De AchterhoekseWoonCoöperatie is opgericht omdat jongeren in de Achterhoek weinig mogelijkheden hebben om een woning te huren of te kopen. De vergrijzing is dan een selffulfilling prophecy. De AWC is een coöperatie waar de dorpsverenigingen, als afdelingen, en de  huurders, als natuurlijke personen, lid van worden. De eerste 10 flexibele woningen worden begin 2021 gerealiseerd door de gemeente Aalten in enkele dorpen, waarna deze voor 15 jaar via het recht van opstal worden overgedragen aan de AWC. Samenwerken in de coöperatie met een gedeeld belang, te weten huisvesting voor starters. Mijn belangrijkste rol is het voorzitten van het overleg van belangenvereniging, gemeente en de coöperatie en het leveren van inhoudelijke expertise. Daarnaast ben ik de linking-pin naar het project van Platform 31."

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
x Mieke Hanemaaijer
T: 06 - 25 05 17 38
E:info@atrive.nl
LinkedIn
x Mieke Hanemaaijer