Dashboard betaalbaarheidsonderzoek voor ProWonen

Een goede visualisatie geeft letterlijk kleur aan het onderzoek.

foto op projectpagina

Het thema betaalbaarheid is actueler dan ooit. De wereldwijde coronacrisis heeft in het tweede kwartaal van 2020 gezorgd voor de grootste economische krimp in Nederland ooit gemeten. Veel mensen verliezen hun baan en/of hebben financiële zorgen. Ook voor de komende periode is de verwachting dat de werkloosheid nog fors zal oplopen en het aantal faillissementen flink zal stijgen. Buiten allerlei andere economische steunmaatregelen heeft het kabinet met Prinsjesdag plannen aangekondigd om de bouw van meer betaalbare sociale huurwoningen aan te jagen door woningcorporaties een korting te geven van 1 miljard euro op de verhuurderheffing.

In dat kader heeft ProWonen samen met haar huurdersverenigingen, verenigd in Samen1, aan Atrivé de opdracht gegeven om de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector in haar werkgebied te onderzoeken. In dit onderzoek staat de budgetmethodiek centraal. Dit is als het ware het ‘huishoudboekje’ van de huurders: "Wat komt er binnen en wat gaat er uit?" Deze benadering betreft alle kosten die een huishouden moet maken voor het levensonderhoud; dus naast woonlasten ook uitgaven aan bijvoorbeeld voeding, kleding en vervoer.

Deen dummy hoe het dashboard eruit zal ziene uitgaven voor levensonderhoud verschillen per huishoudenstype. Een gezin met twee kinderen heeft in dit kader hogere uitgaven dan een alleenstaande. Als bron voor de benodigde minimale uitgaven van huishoudens maken we gebruik van de meest recente Nibud-budgetten. Voor het onderzoek hebben we een analyse gemaakt op basis van CBS-microdata. Het CBS houdt van alle huishoudens in Nederland bij hoe men woont (eigendom en woningtype), wat het inkomen is, het energieverbruik etc. Onder strikte voorwaarden, vanwege de privacy, heeft Atrivé onderzoek gedaan op deze data. Dit levert een nauwkeurig beeld op wat de verschillende groepen huurders in de verschillende kernen in het werkgebied van ProWonen verdienen, wat hun financiële ruimte is die ze maximaal aan huur kunnen betalen, welke groepen mogelijke betaalrisico’s kennen en wat de buffer (het vermogen) is van deze groepen om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Naast een helder rapport met een analyse van de belangrijkste resultaten, hebben we ook een achterliggend dashboard gebouwd, waarin binnen de resultaten, specifieke selecties en doorsnedes van een bepaalde kern of doelgroep gemaakt kunnen worden. Een dergelijke visualisatie zegt vaak meer dan duizend woorden en geeft letterlijk en figuurlijk kleur aan het onderzoek.

Meer weten over het laten uitvoeren van een betaalbaarheidsonderzoek?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel