Coronaproof: Energietransitie voor bestuurders RvC en MT

Kennissessie bij WoonopMaat over energietransitie en de effecten ervan voor de corporatie.

foto op projectpagina

De energietransitie komt in een volgend stadium. Nu dit jaar de transitievisies warmte van de diverse gemeenten klaar zijn, en er steeds meer Regionale Energiestrategieën (RES) gereed zijn, wordt er meer en meer naar de corporatie gekeken om dit naar een volgend niveau te brengen. Zij hebben echter niet altijd inzicht in de inhoud van een RES of van de lokale transitievisie warmte. Hoe breng je nu het lokale speelveld in kaart en wat zijn de effecten voor de corporatie en de huurder?

Inhoud kennissessie

Atrivé heeft op verzoek van WoonopMaat een kennissessie gegeven over deze transitie zodat RvC, bestuur en MT volledig voorbereid zijn op de vragen die op hen af gaan komen. Onderwerpen die voorbijkwamen in de sessie:

 • Kaders en opgave energietransitie voor woningcorporaties
  (Hoe staan we ervoor? Waar gaan we heen? Staan wij hier achter? Wat willen onze regio en gemeente? Wat kunnen we als sector?)
 • Projecten uit het land
  (Wat zijn nu de opties met verwarmingsbronnen, warmtenetten, lokale oplossingen et cetera; Wat werkt goed bij andere corporaties en wat werkt minder goed?)
 • Effecten op de huurder
  (Een fundamentele verandering heeft ook grote effecten op de doelgroep. Wat zijn die effecten? Wat is de financiële impact? En hoe beheers je dat?)
 • De rol en rolinvulling van de corporatie en de toezichthouders
  (Concrete handvaten om te sturen en te reflecteren in de energietransitie.)

Coronaproof en toch kwaliteit

Deze kennissessie is volledig coronaproof uitgevoerd in Zoom. De interactieve elementen (polls, discussie en breakout rooms) werden door de deelnemers als prettig ervaren.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Marissa om de mogelijkheden van een kennissessie toegespitst op jouw lokale situatie te verkennen.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn