Controle marktconformiteit begrotingen en aanbiedingen van ketenpartners

Relatie met de ketenpartners: vertrouwen en controle hand in hand.

foto op projectpagina

Ondanks de goede vertrouwensrelatie met je ketenpartners, is een regelmatige onafhankelijke controle van de aanbiedingsbegrotingen goed voor een gedegen bedrijfsvoering. Je wilt immers zeker zijn van een goede en marktconforme prijsstelling.

De onafhankelijke adviseur van Atrivé kijkt met een frisse blik naar de begrotingen en adviseert je wat anders en efficiënter kan. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als verbouw en onderhoud. Door onze jarenlange ervaring op dit vlak doorgronden we een begroting snel. Het doel van ons advies is, dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer tevreden zijn met het bereikte prijsniveau. Dit is de basis voor een goede start van het project en draagt volop bij aan een prettig bouwproces. Onmiskenbaar van belang in geval van een langduriger samenwerking met een ketenpartner.

Atrivé houdt altijd rekening met de projectomstandigheden, waardoor het advies altijd maatwerk is. Op de aannemersbegroting komt, daar waar nodig, een suggestie voor lagere prijzen die gezien de projectomstandigheden reëel zijn. Dit bespreken we met onze opdrachtgever. Vervolgens sturen we de lijst met bemerkingen door naar de aannemer. Daarna plannen we een gesprek met de aannemer en de opdrachtgever, waarbij onze adviseur ook aanwezig is. In dit overleg wordt gesproken over reële bedragen en tijdsinvesteringen en met respect voor elkaars deskundigheid wordt tot overeenstemming gekomen. Onze ervaring is dat er hierna een bijgewerkte begroting ligt, waarin alle partijen zich kunnen vinden en waarbij de goede werkrelatie in stand is gehouden.

Atrivé kan worden ingeschakeld voor een eenvoudige QuickScan, maar ook voor een meer diepgaande controle.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Enno van Leersum |
T: 06 - 45 90 79 75
E:e.van.leersum@atrive.nl
LinkedIn
| Enno van Leersum |