CO2-monitor voor Rochdale

Hoe wordt de monitor opgesteld en wat kun je ervan verwachten?

foto op projectpagina
Preview CO2 monitor in PowerBI omgeving

De CO2 monitor bestaat eigenlijk uit twee delen: de monitor waarin we voor de corporatie bijhouden wat de ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren; de gegevens updaten we jaarlijks. Daarnaast hebben we ook een forecast module ontwikkeld, die voor een aantal maatregelen kan inschatten wat de toekomstige CO2 uitstoot zal zijn, gebaseerd op de huidige CO2 uitstoot.

Hoe werkt het:

  1. Wij maken eerst de basis van de monitor gereed: de gegevens van alle woningen van de corporatie hebben we hiervoor nodig. Denk daarbij aan NAW gegevens maar ook type verwarmingssysteem is relevant.
  2. Wij maken een indeling in groepen die recht doet aan de woningtypes en vragen daarvan de gas- elektra-, en zo mogelijk ook, de warmteverbruiken op.
  3. De gegevens die wij van de netbeheerder ontvangen, verwerken wij in het model waarna de monitor in feite gereed is.

Wat kun je er dan mee?

Doordat we initieel een historie van 5 jaar aan verbruiksgegevens opvragen, is van recente verbeterprojecten zichtbaar wat het effect op het werkelijke energiegebruik is. Verder is, door jaarlijks een nieuwe dataset bij de netbeheerder op te vragen, de monitor ook bij te houden. Je kunt aan de hand van de trends en verschillen in energiegebruik (en dus CO2 uitstoot) ook zien, of er extra aandacht nodig is bij een recent aangepakt complex. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de besparing tegenvalt.
Verder wordt met de CO2 monitor ook inzichtelijk waar bijvoorbeeld de energiegebruiken/CO2 uitstoot relatief hoog zijn in relatie tot de Energie-index. Dit geeft sturingsinformatie voor verdere verduurzamingsplannen.

De forecastmodule:

Hiermee kan men bijvoorbeeld opgeven welke ambitie er is op het gebied van energieprestatie. Ook is het mogelijk om een indicatie van CO2 uitstoot te zien wanneer een complex wordt aangesloten op stadswarmte. De forecast module is nog in ontwikkeling en wij verwachten een basis module voor de zomer gereed te hebben. Maatwerk is later natuurlijk ook mogelijk.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Bart Jansen
T: 06 - 25 05 17 85
E:b.jansen@atrive.nl
LinkedIn
Bart Jansen