CO2-monitor: vervolgproject, interesse en doorontwikkeling

foto op projectpagina

Atrivé ontwikkelde in 2018 een CO2-monitor voor Stadgenoot. De monitor meet de CO2-uitstoot op basis van de werkelijke energiegebruiken van de woningvoorraad specifiek voor het bezit van Stadgenoot. Naast het monitoren van de CO2-uitstoot op basis van werkelijke gas- en stroomverbruiken, ontwikkelde Atrivé ook een forecastmodule waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt wat het effect van complexplannen op de te verwachte CO2-uitstoot in de toekomst is. Deze ‘uitgebreide’ module is beschikbaar in Excel. 

Intussen hebben wij ook de CO2-monitor voor Rochdale ingevuld en kunnen zij op dezelfde wijze als Stadgenoot de prestaties op CO2-uitstoot meten. We hebben de CO2 monitor ook doorontwikkeld naar een variant voor meerdere corporaties om daarmee het meten van de voortgang op prestatieafspraken (t.a.v. verduurzaming) mogelijk te maken. Meer daarover leest je hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs