Atrivé ontwerpt CO2-monitor voor Stadgenoot

Tot op heden wordt in de sociale huursector nog veelvuldig op Energielabels en Energie-Indexen (EI) gestuurd als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Doelstellingen op de korte termijn vragen ook om een dergelijke benadering. Bovendien zijn de subsidies hier ook op ingericht. De lange termijn doelen richten zich echter op het terugdringen van de CO₂-uitstoot tot CO₂-neutraal. Ook doelen zoals ‘gasloos’ (met de bedoeling zonder fossiele energie te verwarmen) zijn niet goed te meten aan de hand van Energielabels en EI’s.

alt tekst
H Caption

Op verzoek van Stadgenoot ontwikkelt Atrivé daarom een CO2-monitor voor de woningvoorraad. Naast het meten van de stand van zaken, kan met de monitor ook gestuurd worden op verwachtte toekomstige CO2-uitstoot. Zo wil Stadgenoot meer inzicht krijgen in de opgave om tot CO2-neutraal te komen in 2050.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.