Boeiend Participatielab over de (herziene) Woningwet

Op 2 april 2019 ontvingen we 25 vertegenwoordigers van huurdersorganisaties uit het hele land.

foto op projectpagina

Tijdens de inleiding van het Participatielab is ingegaan op de evaluaties van Aedes en het ministerie van BZK. Ook aan de deelnemers van het Participatielab is gevraagd hun ervaringen te delen. Algemeen beeld is dat de wet functioneert en dat inspraak en invloed van huurdersorganisaties is vergroot. De Woningwet zorgt voor meer verbondenheid en oog voor elkaars belangen. Het driehoeksoverleg wordt door alle partijen gewaardeerd. Toch zijn er ook minder positieve neveneffecten. Zo worstelen huurdersorganisaties met een tekort aan middelen en expertise om deskundig en met vertrouwen aan tafel te zitten.

Tijdens het Participatielab is met de deelnemers doorgepraat over wat de Woningwet betekent voor de praktijk op het gebied van:

  1. volkshuisvesting en corporaties
  2. het lokale samenspel, en
  3. de huurdersparticipatie en de organisatie daarvan.

Downloads met betrekking tot het gehouden Participatielab

Lees hieronder de Kamerbrief, de gehouden presentatie en het verslag

Kamerbrief over "Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet"

Download

Presentatie Participatielab 2 april 2019

Download

Verslag Participatielab 2 april "De Woningwet geëvalueerd"

Download

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie