Bewonersgedreven warmtetransitie in Amsterdam: samen puzzelen!

Voor Energiecoöperatie WG Ketelhuis Fossielvrij werkt Atrivé/Tauw aan een warmte transitie plan.

foto op projectpagina

Voor Energiecoöperatie WG Ketelhuis Fossielvrij werkt Atrivé/Tauw aan een warmte transitie plan. De energiecoöperatie heeft duidelijke uitgangspunten geformuleerd waaraan een ‘alternatief voor aardgas’ zou moeten voldoen: duurzaam opgewekt, betaalbaar, comfortabel, in overleg met de bewoners en rendabel te financieren. Enerzijds ambitieus, want waar is dit al gerealiseerd? Anderzijds zijn dit hele reële uitgangspunten. Het wordt hoe dan ook een klus om bewoners ‘warm te krijgen’ voor de energietransitie. Een plan dat door de buurt zelf gemaakt wordt zal meer kans van slagen hebben.

Atrivé helpt de energie coöperatie om grip te krijgen op de informatie die, deels via eigen bewonersenquêtes en deels via externe bureaus DVP en Over Morgen, aangeleverd wordt. In theorie zijn er veel verschillende alternatieve warmtebronnen beschikbaar. Van diep in de grond tot bovenop het dak is warmte te winnen. Hoeveel dan, hoe verdeel je het naar al die gebouwen? En hoeveel warmtevraag is er in de gebouwen, nu en later? Welke isolatie scenario’s zijn realistisch en welke nog toekomstmuziek? Alle vragen komen in beeld om nu of straks te beantwoorden.

We hebben een stakeholder analyse gemaakt zodat we scherp hebben welke partijen we wanneer nodig hebben: voor informatie, voor het meedenken of voor het uitwerken van vraagstukken. En we weten welke inhoudsopgave het rapport moet hebben dat straks inzicht biedt in mogelijke scenario’s en het afwegingskader voor de keuze hierin.

We hebben een werksessie georganiseerd om de ruimtelijk/fysieke impact van warmtetransitie opties in het gebied in kaart te brengen. Met gebouweigenaren, de gemeente als beheerder van de openbare ruimte, en de nutsbedrijven samen om tafel en stap voor stap de planningen, overwegingen en kansen doornemen. Waar liggen belemmeringen en welke slimme combinaties zijn mogelijk?

Gemiste kans: een onlangs vervangen hoofdriool sluit een riothermie optie voor de komende jaren vooralsnog uit. Potentiële kans: de wens van bewoners voor een liftbijplaatsing zou wel eens goed gecombineerd kunnen worden met een noodzakelijk gebouwtje voor een verdeelstation of collectieve warmtepomp.

Met onze kennis van verduurzaming van woongebouwen, besluitvormingsprocessen bij VvE’s en corporaties en door samenwerking “boven- en ondergronds”, gaan we nu de puzzel leggen en de meest kansrijke scenario’s in elkaar zetten. Kansrijk = technisch realiseerbaar, financieel niet onoverkomelijk en in een tijdpad te realiseren dat past bij de besliscycli van corporatie, eigenaren, gemeente en nutsbedrijven.

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus