Betaalbare woningen voor jongeren in Bronckhorst

Van visie naar realisatie: een begeleide CPO-aanpak voor de jongeren in Bronckhorst

foto op projectpagina

Jongeren vinden dat er binnen Bronckhorst weinig betaalbare woningen zijn die passen bij hun wensen. Daarnaast wil de gemeente de jongeren graag behouden. Het stokje werd bij henzelf neer gelegd.

Als projectleider heb ik samen met de gemeente Bronckhorst een pilot ontwikkeld om betaalbare woningen voor jongeren te realiseren via de zogenaamde CPO-aanpak (collectief particulier opdrachtgeverschap). Als eerste stap zijn de jongeren die zeiden geen woningaanbod binnen Bronckhorst te kunnen vinden, terwijl ze graag in Bronckhorst willen blijven wonen, benaderd. Er bleek voldoende animo. Najaar 2017 organiseerden we bijeenkomsten waar 150 jongeren op af kwamen. We kwamen uiteindelijk tot vijf locaties in vier kernen: Zelhem, Steenderen, Vorden en Hengelo. De CPO-vorm, waarbij ze zelf aan de slag gaan als groep om de woningen te realiseren, riep in eerste instantie veel vragen op bij de jongeren, maar tegelijkertijd wekte het hun nieuwsgierigheid

In een CPO-project moet je veel zelf doen. Dat vergt tijd en energie. Na de inschrijfperiode waren alle locaties, met in totaal 50 kavels, vol.

In een periode van hoogconjunctuur, met een afname in woningaanbod en stijgende woningprijzen, is door deze aanpak een doorbraak gerealiseerd in de gemeente Bronckhorst. Jongeren blijven wonen in Bronckhorst en zijn niet gedwongen te verhuizen naar andere gemeenten op zoek naar meer betaalbare woningen.

Wat betekent een CPO-project voor gemeenten?

Interview over het project te Bronckhorst voor een nieuwsbericht op de website van SV Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Wil u meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Harm Leijssen
T: 06 - 25 05 18 48
E:h.leijssen@atrive.nl
LinkedIn
Harm Leijssen