Betaalbare woningen voor jongeren in Bronckhorst

Van visie naar realisatie: een begeleide CPO-aanpak voor de jongeren in Bronckhorst

foto op projectpagina

Jongeren vinden dat er binnen Bronckhorst weinig betaalbare woningen zijn die passen bij hun wensen. De gemeente wil de jongeren graag behouden. Het stokje werd bij henzelf neer gelegd. 

Atrivé heeft voor de gemeente Bronckhorst een pilot ontwikkeld om betaalbare woningen voor jongeren te realiseren via de zogenaamde CPO-aanpak (collectief particulier opdrachtgeverschap).

  • Allereerst hebben we de jongeren benaderd die zeiden geen woningaanbod binnen Bronckhorst te kunnen vinden, terwijl ze wel graag in Bronckhorst willen blijven wonen. Er bleek voldoende animo.
  • We organiseerden bijeenkomsten waar in totaal 150 jongeren op af kwamen. Op dat moment hadden we nog niets te bieden, we gingen alleen met ze in gesprek: wat zoek je, wat wil je, wat kun je en waar? Het merendeel wilde koop. Geen tiny houses, maar een traditionele woning met drie slaapkamers en een tuin. De CPO-vorm, waarbij ze zelf aan de slag gaan als groep om de woningen te realiseren, riep in eerste instantie veel vragen op bij de jongeren, maar tegelijkertijd wekte het hun nieuwsgierigheid. Met hen kwamen we uiteindelijk tot vijf potentiele ontwikkellocaties in vier kernen: Zelhem, Steenderen, Vorden en Hengelo.
  • In een CPO-project moet je veel zelf doen. Dat vergt tijd en energie. Om te peilen wie er mee wilden doen, openden we een inschrijving (inschrijfgeld van 250 euro, bedoeld als drempel). Na twee inschrijfperiodes waren alle locaties, met in totaal 50 kavels vol en hielden we een serieuze groep jongeren over.
  • Per locatie werd een vereniging opgericht, die de inschrijfgelden als startkapitaal kreeg. De jongeren krijgen van de gemeente korting op de kavelprijs. Ook neemt de gemeente de kosten voor het bestemmingsplan voor hun rekening. En waar nodig voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte. Alle kosten staan in een overzicht bij de overeenkomst die jongeren tekenen. Individueel hebben de jongeren de mogelijkheid om bij de gemeente een Starterslening aan te vragen.
  • De vereniging kan via de CPO-regeling van de provincie Gelderland maximaal 10.000 euro subsidie krijgen voor de initiatieffase, bijvoorbeeld om een procesbegeleider van te betalen die de verenigingen helpt met onder meer het opstellen van een programma van eisen, een projectplan, de kavel- en parkeerindeling en het vaststellen van de woningtypes. Het geld van de provincie kan ook gebruikt worden voor een renteloze lening in de ontwikkelfase die later opgaat in de hypotheek van de individuele woningen.
  • Atrivé hecht veel belang aan de vitale kracht van ‘noaberschap’. Dat is de reden dat tijdens de ontwikkelfase de jongeren zijn gestimuleerd om ‘buurt te maken’. Per locatie maken de jongeren met de buurt en vertellen omwonenden wat hun plannen.

 Met deze aanpak is een doorbraak gerealiseerd in de gemeente Bronckhorst: jongeren kunnen blijven wonen. De gemeente is tot nu toe tevreden. Eén zaak zou de gemeente achteraf anders doen, aldus mevrouw Wolters: “Bij de start van het project moesten we nog nadenken over randvoorwaarden, bijvoorbeeld of we een korting op de grondprijs zouden geven. Meer tijd voor de voorbereiding, vooral op financieel en juridisch vlak, was handig geweest. Aan de andere kant wilden we het niet te veel al dichttimmeren en snelheid in het proces houden om de positieve energie bij de jongeren vast te houden.”

Wil u meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers