Betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector in Velsen

Actualisatie van het onderzoek uit 2015

foto op projectpagina

In 2015 heeft Atrivé voor de gemeente Velsen betaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het wonen in de corporatiesector in de gemeente. In de prestatieafspraken Velsen 2017-2021 met de drie woningcorporaties is overeengekomen dat in 2019 opnieuw een betaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd wordt door de gemeente om inzicht te krijgen in de woonlasten van huurders in Velsen.

De betaalbaarheid van het wonen wordt vaak uitgedrukt in de woonquote (aandeel woonlasten ten opzichte van het inkomen). Dit geeft nog onvoldoende inzicht, aangezien een hoge woonquote voor alleenstaanden veel minder vaak een probleem is dan voor gezinnen, omdat zij minder overige uitgaven kennen. Daarom is in 2015 gekozen voor de budgetbenadering: Wat komt erbinnen en wat gaat eruit? Deze benadering betreft alle kosten die een huishouden moet maken voor het levensonderhoud, dus naast woonlasten ook uitgaven aan bijvoorbeeld voeding, kleding en vervoer. De uitgaven voor levensonderhoud verschillen per huishoudenstype. De bedragen die een huishoudtype met een bepaald inkomen gemiddeld kwijt is baseren wij op gegevens van het Nibud. In dit onderzoek is uitgegaan van de meest realistische meetlat ‘Niet veel, maar toereikend’. Deze begroting schept boven op de basisbehoeften (kleding, voedsel etc.) ruimte voor sociale participatie. Daartoe behoort bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en lidmaatschap bij de bibliotheek.

Meer weten over betaalbaarheidsonderzoeken?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel