Bepaling Energie Index voor en na renovatie

De Energie Index is een bekende methodiek om de energetische waarde van een gebouw vast te stellen. Naast de wettelijke verplichting wordt de methodiek ook veel ingezet voor het aanvragen van subsidies en leningen, waarmee verduurzaming van woningen mogelijk gemaakt kan worden.

foto op projectpagina

Tot nu toe zijn subsidies vaak gebaseerd op een verlaging (= verbetering) van de Energie Index (EI). Daarom is het van belang om de EI betrouwbaar vast te stellen door een gecertificeerd EPA-opnemer; zowel vóór de renovatie als erna. Omdat opname en bepaling EI een intensief proces is, is het verstandig om daarbij ook vooruit te kijken naar wat er in de toekomst aan gegevens nodig zal zijn. Zo'n EPA-opname is een belangrijk contactmoment met de huurder. Woningcorporaties kiezen vaak voor Atrivé, omdat Atrivé zorgvuldig is in haar benadering van de bewoners, hetgeen bijdraagt aan de energetische bewustwording en draagvlak voor de renovatieplannen.

Atrivé heeft in Rotterdam meerdere complexen op deze wijze opgenomen en daarbij corporaties, VvE's en particuliere eigenaren ondersteund in hun subsidie-aanvraag of lening.

In de toekomst zal steeds vaker de netto-warmtevraag van een gebouw als maatstaf gaan dienen (BENG). Met deze nieuwe BENG-methodiek wordt,  net als met de E.I., de energetische waarde van een gebouw uitgedrukt. Ook hierbij kan Atrivé u ondersteunen en adviseren.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn