Beleidsvisie Wonen met Zorg, gemeente Ermelo

Beleidsvisie met procesbegeleiding, plus een uitvoeringsagenda voor de periode 2018-2021.

foto op projectpagina

Gemeente Ermelo heeft Atrivé gevraagd om een Beleidsvisie Wonen met Zorg op te stellen en de procesbegeleiding te verzorgen. Het maken van een visie doet de gemeente samen met haar partners. Naast de visie stellen wij een uitvoeringsagenda op voor de periode 2018-2021. Het gaat om een breed gedragen en visie en uitvoeringsagenda, binnen de gemeente en ook door de meerderheid van alle betrokken partijen. Die aanzet tot samenwerken en doen.

Diverse achtergronden zijn van belang voor de inhoud en het proces. De effecten van de extramuralisering zijn duidelijk merkbaar in de maatschappij en op de woningmarkt. Uitstroom uit de zorg naar kleine betaalbare huurwoningen, veilig en comfortabel zelfstandig wonen in de wijk, woonvariaties (magic mix, tiny housing, woongroep). Het thema Wonen met Zorg doet ertoe.

Atrivé gaat voor een aanpak waarin mensen nut en noodzaak zien van de aanpak, zich daadwerkelijk uitgenodigd voelen en zich verbonden voelen met de visie en (later) de uitvoering. Hoe? Door het organiseren van interactieve bijeenkomsten waarin ervaringen ingebracht worden, vragen gesteld en deelnemers meedoen aan de open dialoog vanuit de eigen ervaring, vanuit de leefwereld.

We werken toe naar een opgave gestuurde uitvoeringsagenda. Waarin keuzes worden gemaakt: prioriteren, intern en extern, ambtelijk en politiek. Dit handelingsperspectief loopt als een rode draad door onze aanpak van de fasen in het proces.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs