Begeleiding prestatieafspraken huurdersorganisatie De Brug

Atrivé begeleidt huurdersorganisatie De Brug bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam.

foto op projectpagina

Voor Huurdersorganisatie de Brug, van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder, bied ik ondersteuning bij het herijken van de prestatieafspraken 2020-2021. Naast het inhoudelijk stuk gaat het ook om het samenspel en de positie als huurdersorganisatie in het tripartiete gesprek.

De herijking gebeurt in nauwe afstemming met gemeente Rotterdam en Havensteder. De Brug is ambitieus en wenst een stevige rol, waarin co-creatie centraal staat. De gemeente Rotterdam wenst een differentiatie in inkomensgroepen en woonmilieus in de stad (meer ruimte voor midden en hoge inkomens). Daardoor verwacht de Brug grote negatieve gevolgen door de inperking van beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor sociale huurders en woningzoekenden in dit segment. Er zal veel gesloopt gaan worden in de stad. In de prestatieafspraken wil De Brug afspraken maken die gericht zijn op een betere balans, waarin meerdere doelen worden gediend.

Dit project is een mooi en actueel voorbeeld van het nieuwe lokale samenspel zoals dat bedoeld is in de nieuwe Woningwet uit 2015.

Ook behoefte aan begeleiding bij het maken van prestatieafspraken?

Neem dan contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans