Het Atrivé-budgetspel: met elkaar in dialoog

Bij woningcorporatie Vecht- en omstreken zijn de bewoners van vier dorpen betrokken bij de ambities voor de komende jaren.

foto op projectpagina

Het Atrivé-budgetspel

Tijdens het Atrivé-budgetspel gaan de deelnemers met elkaar in dialoog. Ze bespreken de prioriteiten van de corporatie en in spelvorm geven zij aan hoe zij het liefst het corporatiebudget verdeeld zouden zien. Dit brengt de onderlinge discussie en samenwerking op gang, om tot compromissen te komen over hoe ze het beschikbare budget willen besteden. Deelnemers worden gestimuleerd om aan te geven welke onderwerpen er voor hun gemeenschap er meer/minder toe doen of waar de grote toekomstige vragen voor hun buurt liggen. Wat zijn volgens de deelnemers de topprioriteiten? Waar zien we verschillen en waarom?

Praktische toepassing op bewonersavonden

In het eerste kwartaal van 2022 heeft Woningstichting Vecht en Omstreken diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd om input op te halen voor het nieuwe ondernemingsplan. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we, naast andere creatieve werkvormen, het Atrivé-budgetspel gespeeld. Het Atrivé-budgetspel is een kleinschalige werkvorm die het groepsgesprek op gang brengt. In dit geval hebben we gekozen voor de domeinen leefbaarheid, betaalbaar wonen, nieuwbouw en duurzaamheid & onderhoud. We hebben een flinke groep bewoners gesproken die enthousiast waren om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Op een speelse manier geeft het budgetspel een mooie inkijk in de beleving van de huurders en een duidelijke richting wat zij de komende jaren belangrijk vinden.

Budgetspel als maatwerk

Bij veel besluitvormingsprocessen gaat het om verdeling; verdeling van geld, verdeling van aandacht, verdeling van inzet/personeel. Het budgetspel kan door Atrivé als maatwerk specifiek worden ingericht voor een bepaald vraagstuk. De aandacht kan vooral uitgaan naar het prioriteren van belangen, het kwantificeren van voorkeuren, maar kan ook gericht zijn op het nadrukkelijker betrekken van stakeholders die over het algemeen minder uitgesproken zijn in hun mening. De aanleiding kan liggen in een ondernemingsplan, zoals bij Vecht en Omstreken, maar ook het peilen van draagvlak voor bepaalde ontwikkelingen. Bij Atrivé richten we ons graag op jouw specifieke vraag.

Geïnteresseerd in het Atrivé-budgetspel?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie