Atrivé ontwikkelt elementenbestek op basis van NEN 2767

Om bestek en calculatie goed op elkaar te laten aansluiten is een gezamenlijke basis nodig.

foto op projectpagina

Een duidelijke kwaliteitsbeschrijving van het dagelijks onderhoud moet ook goed vastgelegd worden. Daarom is het handig dat bestekken aansluiten op de calculaties die gemaakt worden op basis van de meetinstructie en conditiemeting die vastgelegd zijn in NEN2767-1, NL/SfB.

Atrivé heeft een taak-prijzenboek voor reparatie-, mutatie- en planmatig onderhoud ontwikkeld specifiek voor woningcorporaties. Hierin voldoet de codering aan NL-sfb en BIM protocol en zijn de taak-prijsregels gebaseerd op de NEN 2767. Aansluitend op het prijzenboek is een bestekboek samengesteld. Hiervoor is de elementenmodule van KUBUS Spexx  gebruikt. In dit nieuwe elementenbestek kunnen naast de werkbeschrijving ook de administratieve en technische bepalingen worden opgenomen. Hierdoor is ook een verwijzing naar de STABU Standaard 2012 mogelijk. De taken die opgenomen worden binnen het proces van dagelijks onderhoud zijn niet alleen van een prijs per eenheid voorzien, maar ook van een kwaliteitsbeschrijving. Deze vormen samen de basis voor de opdrachtverstrekking aan aannemers en ketenpartners en sluiten naadloos aan op de praktijk van vastgoedbeheerders.

"Op deze wijze heeft Atrivé een krachtig integraal geheel gebouwd van taak- en kwaliteitbeschrijving met behorende prijs. Binnen diverse geautomatiseerde systemen zoals meerjarenonderhoudsplanningen, hand-held opnamesystemen en dergelijke is dit al bij diverse woningcorporaties geïmplementeerd," aldus Ronald Versprille.

Atrivé gebruikt het bestekboek in KUBUS Spexx als onderlegger voor het schrijven van zowel elementenbestekken als traditionele STABU-2 bestekken. 

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan ons voor, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille