Atrivé ondersteunt Regio Westfriesland bij woningbouwplannen

Westfriesland gaat samen met Noord-Hollandse gemeenten aan de slag om woningbouw te versnellen

foto op projectpagina
De afgelopen twee jaar zijn er in Noord-Holland 12.000 woningen minder gebouwd dan waar behoefte aan is. Het bestaande woningtekort is daardoor nog verder opgelopen. Wordt dit de komende jaren ingelopen? Het lijkt er niet op want in de periode 2017-2020 wordt slechts 80% van de woningbehoefte door harde plannen gedekt. Nu hebben de gezamenlijke gemeenten in Noord-Holland Noord een propositie gedaan voor de bouw van 40.000 woningen extra tot 2040. Een substantieel deel hiervan betreft een bouwopgave voor Westfriesland. Hoe reëel is dit?
 

Onderzoek naar behoefte aan woningen

Uit onderzoek van Atrivé bleek dat er sprake is van een toenemende aanwas vanuit de Metropoolregio Amsterdam, vooral vanuit de Zaanstreek en Waterland. Westfriesland is aantrekkelijk: betaalbaar, goed bereikbaar en biedt een mix van landelijke rust en groen en historische steden en stadjes. Het is aannemelijk dat dit alles leidt tot een hogere woningbehoefte in de regio dan nu wordt geraamd. De bestuurders in de regio zijn dan ook positief over het advies van Atrivé: Op korte termijn een betekenisvolle bijdrage aan de propositie leveren en ook bouwen voor woningzoekenden van buiten de regio. De totale plancapaciteit voor nieuwbouw komt dan uit op 10.000 (in plaats van 6.000) woningen tot en met 2025, waarvan 2.000 om de instroom vanuit de Metropoolregio op te vangen en 8.000 voor de regionale behoefte. Behalve verhoging van het aantal geplande woningen moet ook het bouwtempo omhoog.
 

Hoe realiseer je de gewenste versnelling?

Onder begeleiding van Atrivé zijn de 7 gemeenten de dialoog aangegaan met marktpartijen. Ook de provincie Noord-Holland is aangehaakt. Hiermee is een gezamenlijke energie en uitvoeringskracht aangeboord. Wat gaan de partijen in de regio doen? Een greep:
  • Versneld nieuwe plannen ontwikkelen, binnen steden en dorpen, en daarnaast ook uitlegplannen bij OV-knooppunten.
  • Efficiënter bouwen (prefab), maar daarnaast ook inzetten op diversiteit en identiteit: massa èn kwaliteit.
  • Periodiek overleg tussen gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties, over de voortgang van de bouwproductie en de mogelijkheden voor versnelling.
  • Verder stelt de provincie Noord-Holland € 12,3 miljoen beschikbaar voor het oplossen van knelpunten in woningbouwprojecten in de provincie.
De regio Westfriesland weet nu welke woningen op welke plek nodig zijn om in de woningbehoefte van de Westfriezen te voorzien èn om ruimte te bieden aan woningzoekenden uit de metropoolregio.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.