Atrivé ondersteunt huurdersorganisaties in hun actieve strategische rol

Ervaringen van de Huurdersraad van Eemland Wonen

foto op projectpagina

Ervaringen van Huurdersraad Eemland Wonen

Op basis van de Woningwet zijn er goede mogelijkheden voor huurders om invloed uit te oefenen op het beleid van hun woningcorporatie; echter de praktische invulling blijkt soms lastig. Atrivé kan huurdersorganisatie begeleiden in hun strategische rol richting corporatie. Zo ondersteunt Atrivé onder andere de Huurdersraad van Eemland Wonen. Hieronder hun ervaringen, uit de mond van Huurdersraad-voorzitter Guus Fakkel.

Vanuit welke situatie hebben jullie Atrivé benaderd?

“In 2019 bestond de Huurdersraad van Eemland Wonen (2.700 woningen) nog uit slechts 1 persoon. Hoewel die persoon enorme inspanning leverde en goed werk deed, kon de situatie qua huurdersinbreng niet geweldig genoemd worden. Atrivé werd ingeschakeld voor ondersteuning en eind 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners om nieuwe leden voor de Huurdersraad te werven. Door een mooie inhoudelijke bijeenkomst hebben we mensen met passie voor het belang van de huurder kunnen vinden. Daaruit is tenslotte de huidige Huurdersraad van vijf personen ontstaan. Dit proces is door Atrivé uitstekend begeleid.”

Hoe verliep het formatieproces van de nieuwe Huurdersraad?

“Als eerste zijn we begonnen met het oprichten van een juridische entiteit, een stichting; die was er namelijk nog niet. Daarna hebben we geïnventariseerd op welke onderwerpen we ons wilde gaan richten en wie binnen onze Huurdersraad welke taak op zich zou nemen. Bij vrijwilligerswerk kun je mensen niet verplichten tot een strak werkschema met vastgestelde uren en, in geval van ziekte of persoonlijke omstandigheden, zul je soms moeten schipperen. Dat speelde ook binnen de Huurdersraad; maar ondanks dit soort perikelen verliep dit proces goed. In 2020 is het werk van de nieuwe Huurdersraad officieel van start gegaan. Bij de woningcorporatie Eemland Wonen was inmiddels een nieuwe staf en nieuwe directeur (François Claessens). Dit leverde een goede samenwerking en nieuw elan. In het eerste jaar hebben we een aantal adviezen uitgebracht over o.a. huurverhoging en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).”

Hoe functioneert de Huurdersraad nu?

“De Huurdersraad vergadert eens in de twee maanden en eens in de vier maanden hebben we overleg met de corporatie. Met begeleiding vanuit Atrivé hebben we verdere stappen gezet in onze zelfstandigheid. Bij Atrivé kan de Huurdersraad goed aangeven waar zij qua ondersteuning behoefte aan heeft. Daardoor opereert de Huurdersraad steeds zelfstandiger vanuit eigen kracht en daar zijn we best trots op. Vóór elke vergadering is er contact met Atrivé voor inhoudelijke informatie en om te helpen vastleggen wat de Huurdersraad precies wil inbrengen. Het contact met de corporatie doet de Huurdersraad inmiddels helemaal zelf. We zijn nog bezig een weg te vinden met betrekking tot de extra obstakels die Corona veroorzaakt in het contact met de huurders. En we zijn bezig met een nieuw plan van aanpak.”

Wat is jullie advies aan andere Huurdersorganisaties?

“Een algemeen advies is lastig te geven want wat je moet doen is altijd erg situatie-afhankelijk. Wel is het belangrijk om altijd goed naar elkaar te luisteren; niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook naar hoe het gezegd wordt. Op basis daarvan worden namelijk de beslissingen genomen. En voor goed opletten HOE iets gezegd wordt is fysiek overleg absoluut noodzakelijk.
En wil je als Huurdersraad af en toe eens sparren over de inhoud of over het proces? Of wil je als huurdersorganisatie met je ontwikkeling aan de slag? Dan kun je bij Atrivé goed terecht.”

Atrivé ondersteunt zowel bestaande huurdersorganisatie als ook huurdersorganisaties in oprichting of bij voorbereiding op fusieplannen. Ook als je wilt (her)ijken over hoe je je rol wilt invullen of je wilt wat stevigheid vergaren op de inhoud, kan Atrivé uitkomst bieden. Neem vrijblijvend eens contact op en bespreek met ons wat wij voor jouw huurdersorganisatie kunnen doen.

Weten hoe wij jouw huurdersorganisatie kunnen ondersteunen?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie