Atrivé helpt huurdersorganisaties begroting te begrijpen

Hulp bij beoordeling van financiële stukken en uitbrengen van begrotingsadviezen.

foto op projectpagina

 

In het goedkeuringsproces van de corporatiebegroting hebben huurdersorganisaties adviesrecht. In onze adviespraktijk horen we regelmatig dat, o.a. door het detailniveau van de begrotingen, huurdersorganisaties door de bomen het bos niet meer zien.

  • Welke cijfers zijn voor een huurdersvertegenwoordiger wel en niet relevant?
  • Welke keuzes worden er gemaakt die invloed hebben op de huurders?

Als voorbeeld energiearmoede. Corporaties hebben wel plannen, maar sluiten deze ook aan bij de wensen van de huurders? En worden hier ook passende maatregelen voor genomen?

Atrivé helpt huurdersorganisaties de begroting te begrijpen. De huurdersorganisatie weet wat belangrijk is binnen de eigen corporatie; Atrivé brengt kennis in op het gebied van corporaties en financiën. Op die manier ontstaat een werkbaar advies voor de corporatie.

  • Samen met de betrokken huurders kijken we naar de onderwerpen die zij belangrijk vinden en onderzoeken wij hoe deze onderwerpen terugkomen in de begroting voor het nieuwe jaar.
  • Met duidelijke en concrete punten kijken we met een kritische blik naar de plannen van de corporatie voor het nieuwe jaar.

Atrivé adviseur Hanjo Lagas beleeft plezier aan deze vragen. “Het is voor mij een prachtige gelegenheid om direct wat voor huurders te beteken. Door de vragen concreet te maken, ontstaat er duidelijkheid tussen corporatie en huurdersorganisatie. Dat helpt bij de samenwerking aan een fijn thuis voor elke huurder”.

 

Ook meer weten over het uitbrengen van begrotingsadvies aan de corporatie?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas