Atrivé en Sprinco onderzoeken woonlasten in Drenthe

Samen met Sprinco onderzoekt Atrivé voor álle Drentse woningcorporaties woonlasten, energiearmoede en betaalbaarheidsrisico’s van huurders

foto op projectpagina

Samen met Sprinco Urban Analytics onderzoekt Atrivé voor álle Drentse woningcorporaties de woonlasten, eventuele energiearmoede en betaalbaarheidsrisico’s van huurders!

Zo'n uitgebreid onderzoek kan hele waardevolle informatie opleveren over de financiële situatie van huishoudens in de regio. De corporaties (Woningcorporatie ActiumDomesta wooncorporatieLefierOmnia WonenStichting Eelder WoningbouwWoningstichting De VolmachtWoonborgWoonconcept & Woonservice) kunnen met deze inzichten beter inspelen op de behoeften van hun huurders en de lokale gemeenschap met passend beleid.

En voor ons is het een mooie kans om onze expertise op het gebied van onderzoek en analyse in te zetten en een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren! Een echte winwin dus. 

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas