Atrivé assetmanagement-dashboard geeft Vecht en Omstreken overzicht

Met Vecht & Omstreken ontwikkelde Atrivé een assetmanagement-dashboard en verzorgt jaarlijks de update

foto op projectpagina

Atrivé heeft het assetmanagementdashboard in samenwerking met Woningstichting Vecht en Omstreken ontwikkeld. Atrivé beheert het dashboard en verzorgt de jaarlijkse update. Vecht en Omstreken levert daarvoor de actuele data.

Kleine corporatie, maar met grote ambitie

Vecht en Omstreken heeft op dit ogenblik iets meer dan 2.800 verhuureenheden. Daarmee behoort Vecht en Omstreken tot de relatief kleine corporaties. Maar de ambities zijn er niet minder om. Enkele jaren geleden groeide het besef dat het de corporatie ontbrak aan een goed systeem voor assetmanagement. Voor grote corporaties zijn daar dure systemen voor op de markt; voor kleine corporaties doet zo’n duur systeem denken aan “het schieten met een kanon op een mug”. Samen met Atrivé is gezocht naar een oplossing. Door ondertekening van een contract verbinden partijen zich voor meerdere jaren om het dashboard actueel en up to date te houden. Daarmee wordt gezorgd voor een duurzaam en kwalitatief gedegen portefeuillebeheer.

Gezamenlijke ontwikkeling van het dashboard

We vroegen Stefan van Merkerk, assetmanager bij Vecht en Omstreken, hoe de ontwikkeling tot stand kwam. Stefan:

“De betrouwbaarheid en volledigheid van data in systemen vinden wij erg belangrijk. Vecht en Omstreken stuurt op basis van deze data en wil die ook goed actueel houden (bijvoorbeeld in MJOP, conditiemetingen en woningcartotheek). Aan de voorkant hebben wij onze data dus goed op orde.
In 2019 is ons strategisch voorraadbeleid, inclusief vastgoedstrategie per complex, (opnieuw) vastgesteld; een project dat onder begeleiding van onder andere Ronald Versprille van Atrivé is uitgevoerd. De volgende stap was het opzetten en doorontwikkelen van het assetmanagement. Eén van de jaarlijkse stappen hierin is het doen van een prestatieanalyse, hierin wil je zo veel mogelijk data kunnen combineren. Vanuit hier is de behoefte voor het assetmanagementdashboard ontstaan. Die hebben we toen samen met Atrivé ontwikkeld. Vecht en Omstreken gaf aan wat de behoefte was en leverde de data aan. Atrivé bouwde in PowerBI een tool die de benodigde overzichten kon genereren.”

Belang van het assetmanagementdashboard

Wat is voor jullie het belang van dit dashboard. Op welke wijze helpt het jullie bij het managen van het vastgoed? Stefan:

“Het dashboard brengt de prestaties van de complexen in beeld. Het laat ook zien hoe de complexen scoren op het gebied van strategische doelstellingen als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en geschiktheid (levensloopbestendigheid). Maar je kunt ook andere kenmerken van complexen bekijken en die relateren aan elkaar. Als voorbeeld zie je in de figuur hieronder hoe de conditie van een complex zich verhoudt tot de gemiddelde EI en gemiddelde nettohuur/max. redelijk. De grootte van het bolletje geeft de grootte van het complex weer. Dit soort overzichten helpt met het nemen van beslissingen op diverse beleidsterreinen.”


Welke woningkenmerken worden zoal ingevoerd per woning of per complex? Stefan:

“Heel veel. Om er een paar te noemen: marktwaarde, WOZ-waarde, huren, reactiegraad, leeftijd bewoners, Energie-Index, conditiescore en nog veel meer.”

Samenwerking met Atrivé en toekomstverwachting

Hoe heb je de samenwerking met Atrivé ervaren? Stefan:

“Positief. Ik heb inmiddels met meerdere collega’s van jullie contact gehad. Het was steeds een fijne samenwerking. Lekker snel schakelen.”

Heb je nog wensen/ideeën over hoe het dashboard nog, qua systeem of qua vulling, verbeterd kan worden? Stefan:

“Alles wat we nu nodig hebben zit erin; het is immers op basis van onze behoefte gemaakt. Qua vulling kan het systeem nog verder gecompleteerd worden. Op dit moment zijn bijvoorbeeld nog niet alle conditiescores bekend en ingevuld. Ook de reactiegraad zal dit jaar met nauwkeurigere data worden gevuld. Maar het mooie is dat het systeem ondanks dat toch bruikbaar is. Je hoeft niet aan de voorkant al alle data gevuld te hebben. Dat zie je in het bijgevoegde plaatje. Daar waar de conditiescore nog niet is ingevuld blijft het bolletje grijs; de rest van de complexen kun je gewoon in de grafiek aflezen.”

Zie je nog meer voordelen aan het assetmanagementdashboard? Stefan:

“Wat fijn is, is dat als je volgende maand iets bedenkt wat je erbij wilt hebben, dit gewoon aangevuld kan worden. Het is een dynamisch model. Een ander voordeel is dat het bijzonder aantrekkelijk is voor de kleinere corporaties (minder log en duur). Bijkomend voordeel van de bij ons afgelegde weg is dat we er als Vecht en Omstreken ook professioneler van zijn geworden. En als andere corporaties het dashboard ook gaan gebruiken, kun je elkaar inspireren en wordt iedereen verder geholpen.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille