Asbestsanering en dakrenovatie

Atrivé begeleidt bewoners in complex renovatietraject

foto op projectpagina

Rond 1980/1981 zijn in de Tjalk in Lelystad 487 huizen gebouwd met als dakbedekking leien waarin asbest is verwerkt. Na zo’n 30 jaar raken asbestdaken verweerd en komen de asbestvezels vrij. Vervangen van het dak kost de bewoners van de Tjalk tussen € 5.000,- en € 25.000,- per woning, afhankelijk van het type woning.

Vier op vijf bewoners van de Tjalk is eigenaar van zijn woning. De grootste inspanningen om tot asbestsanering en dakrenovatie te komen, zullen dus van particulieren moeten komen. Tegelijk is de complexiteit -vooral door de hoge kosten, de geschakelde daken en lastige regelgeving- groot.

Een aantal bewoners van de Tjalk hebben zich verenigd in het collectief Tjalkdaken Asbestvrij. Atrivé begeleidt het kernteam van het collectief op het gebied van communicatie naar bewoners, werving, selectie en relatiebeheer met aannemers, individuele begeleiding van inwoners en het stimuleren van een collectieve aanpak. De sanering en dakrenovatie in de Tjalk brengt heel wat uitdagingen met zich mee. We hebben ervaren dat door goede begeleiding heel wat principiële, juridische, financiële en organisatorische drempels verlaagd worden om toch tot sanering en renovatie over te gaan. De succesfactoren zijn transparantie en maatwerk.

Als procesbegeleiders hebben we uiteindelijk maar één doel: iedereen pakt zijn dak aan voor 2024. Dit vraagt om kennis van zaken én mensen, zodat je een goede gesprekspartner bent voor alle belanghebbenden.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn