Arbeidsmigranten hoog op de gemeentelijke agenda

Schaarste, overlast en wantoestanden nopen tot gemeentelijk ingrijpen.

foto op projectpagina

Schaarste, overlast, wantoestanden

Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er in Nederland een toestroom aan arbeidsmigranten. Alle arbeidsmigranten hebben behoefte aan woonruimte op relatief korte afstand van hun werk, soms voor korte duur en soms voor lange duur. Huisvesting van deze arbeidsmigranten is in sommige gevallen slecht geregeld, zo wordt inmiddels alom gesignaleerd. Er kan sprake zijn van uitbuiting, of van slechte of zelfs gevaarlijke woonomstandigheden; ook is er soms sprake van ongeregistreerde en illegale huisvesting of kan er overlast zijn door slechte integratie. Ook kan het zo zijn dat door de komst van de arbeidsmigranten, er een hogere druk op de woningmarkt ontstaat (in algemene zin of specifiek op sommige woningtypen). Hoog tijd om hier iets aan te doen. Vanuit de politiek en bewoners wordt er om meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de effecten daarvan op de leefbaarheid en beschikbaarheid.

Inzicht nodig voor de juiste maatregelen

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is een beter inzicht nodig in de problematiek. Atrivé krijgt vaak te maken met gemeenten die hier vragen over stellen.
Zo kunnen arbeidsmigranten behoefte hebben aan short stay woonruimte. Belangrijk is dan om te weten of de behoefte aan short stay voort komt uit de bovenkant van de arbeidsmarkt, de kenniswerkers, of dat het gaat om de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit is bepalend voor de aard van de vraag, de duur en het soort woonwensen. Voor de gemeente Ede en Wageningen voerde Atrivé een onderzoek uit om te bepalen hoe groot de woonmarkt is rondom kenniswerkers in dit deel van de foodvalley, maar ook om te bepalen welke woonwensen ze meebrengen.
In de kop van Noord Holland onderzochten we een ander facet van woonbehoefte van arbeidsmigranten, namelijk de situatie dat arbeiders wel werken in de kop van Noord Holland maar er niet wonen. Wat zijn de redenen en wat zijn maatregelen die hier bij passen?

Naast algemeen deskresearch en downdrillen op specifieke data, zijn onze adviseurs sterk in gedegen data-validatie en grondige data-analyse. Daarbij beperken ze zich niet tot het cijfermatige, maar gaan in gesprek met sleutelspelers in het proces, om duiding en verdieping te krijgen. Door onderzoeksopdrachten aan Atrivé kan een gemeente op tijd in beeld hebben hoe de situatie is en hoe die zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Dit zodat zij, indien nodig, de gemeentelijke woonvisie kan aanpassen om tekorten op de woningmarkt te voorkomen en in de woonbehoefte kan blijven voorzien. Zo blijkt maar weer: regeren is vooruitzien!!

Meer inzicht om de juiste stappen te zetten

Het onderzoek richt zich op:

  • Wat is de woonwens van de arbeidsmigranten en is daar differentiatie in?
    (onderscheid short-stay/long-stay? onderscheid arbeids- en kennismigranten? boven/onder IND-inkomensgrens? herkomst van de migrant? sector waarin de migrant werkzaam is?)
  • Hoeveel arbeidsmigranten zijn er en waar zijn ze werkzaam?
  • Wat is de feitelijke (woon)opgave ten aanzien van de arbeidsmigranten en hoe ontwikkelt die zich (over het jaar heen en in de toekomst)?
  • Hoe groot is de feitelijke druk per woningtype?

Samen met de opdrachtgever zullen we kansrijke oplossingen verkennen. Zo zal blijken of het nodig is de gemeentelijke woonvisie aan te passen of niet.

Neem contact met mij op?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas