Allianties smeden in de Woonalliantie fabriek

De Gemeente Zaanstad werkt aan een aangescherpte woonvisie met een concrete uitvoeringsagenda.

foto op projectpagina

De Gemeente Zaanstad werkt aan een aangescherpte woonvisie met een concrete uitvoeringsagenda, die inspeelt op de woonbehoeften van huidige én toekomstige bewoners.

Atrivé begeleidt de gemeente hierin. Samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente werken aan een aantrekkelijke en goedwerkende Zaanse woningmarkt. De Woonalliantiefabriek brengt al deze kennis en expertise bij elkaar, gaat op zoek naar slimme en doeltreffende oplossingen en daagt uit om samen actie te ondernemen.

Quote bewoner Russische buurt: “Meestal zie ik de gemeente blokkades opwerpen; ik heb vandaag een heel andere kant van de gemeente gezien”.

De Zaanse Woonalliantie fabriek kon rekenen op een hoge opkomst van denkers en doeners die met elkaar aan de slag gingen om oplossingen te zoeken voor woonvraagstukken. Er was onderling veel herkenning over de problemen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Bij het thema wonen en zorg kwamen bijvoorbeeld de volgende vragen naar voren: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen tijdig voorsorteren op de oude dag? Hoe komen we tot een aanbod dat past bij de behoefte, en kunnen we financiële obstakels daarbij overwinnen? Wat is een handige spreiding van voorzieningen over de wijken? Lukt het om ook kwetsbare groepen (m.n. psychiatrie) in de wijk te laten wonen?

Veel deelnemers onderschreven de conclusie dat we alleen tot oplossingen komen als we dat gezamenlijk doen: het is nu nog teveel georganiseerd ieder vanuit zijn of haar eigen ‘torentje’. De intentie om dit te doorbreken werd breed gevoeld en de eerste allianties zijn in de maak. Het mooie aan de woonalliantie fabriek zijn de kuisbestuivingen die spontaan ontstaan en de energie die los komt door samen concreet aan oplossingen te werken. Benieuwd hoe zo’n alliantie werkt? Een mooie alliantie is al gaande rond veiligheid in Zaanstad Zuid.

Een filmpje van de Woon Alliantiefabriek is te zien op het youtube kanaal van Atrivé.

De woonvisie kunt u hier bekijken. 

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers